ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

9 มิถุนายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 23 มิถุนายน 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

The Infinity Scroll
ชะตาที่มิอาจเลี่ยง

ราคา 450 Cash

พื๊นฐานของสิ่งมีชีวิตแห่ง Ragnarok นั้นล้วนถูกกำกับด้วยภาวะเอกฐานทั้งหก และผู้สูงสุดก็ได้สร้างไอเทมขึ้นมาส่งเสริมเอกฐานทั้งหกนั้น
ไอเท็มเหล่านั้นที่แตกต่างกันแปรสภาพตามพลังของ (STR AGI VIT INT DEX และ LUK)
(คำเตือน – หากเปิดใช้หลังวันที่ 23 มิถุนายน 2565 หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ จะไม่ได้รับ [Event] Shard of Infinity Star )

 


รายการไอเท็มใน Scroll

[Event] Shard of Infinity Star สำหรับ Scroll นี้ จะสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการ Enchant ไอเท็มได้ในอีเว้นท์ Infinity Enchant Event 

แต่จะไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนไอเท็มการันตีที่ตู้ Exchange Machine ได้ 

 

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *