รายการอัปเดต 22 กรกฎาคม 2564

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

Update

เพิ่มไอเทม World Moving ticket เข้า cash shop
ปรับปรุงระบบ Navigation ให้สามารถใช้งาน world ticket ได้

กิจกรรม Memorial dungeon
-Ghost Palace เพิ่มโอกาสได้รับ Gray shade มากขึ้น
-Advanced Old Glast Heim ปรับ cooldown จาก 3 วัน เหลือ 1 วัน และ reset ทุก 04.00น. / ได้รับ Contaminated Magic เพิ่มเป็น 2 ชิ้น เมื่อจบดัน
-Horror toy factory ของรางวัลจากกล่อง ได้รับมากขึ้น เมื่อสามารถจบดันได้
-Aerial Fortress เพิ่มโอกาส drop อาวุธ Vicious Mind มากขึ้น

skill Steel coin ถูกปิดการใช้งาน ชั่วคราว

แก้ไข
– Continental Guard Paper (ไอเทมเควส satan morroc) สามารถขายnpc ได้แล้ว
– แก้ไขคำอธิบาย Protect cloth ให้ถูกต้อง

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/