ผู้เล่นสามารถไปดำเนินการถอดการ์ดได้ที่พิกัด /navi malangdo 220/160 กับ NPC Richard

 

อัตราค่าบริการการถอดการ์ด

 


 

New Premium Lubricant

 


 

New Ordinary Lubricant

หมายเหตุ : ผู้เล่นสามารถนำ Premium Lubricant และ Ordinary Lubricant ไปแลกเป็น New Premium Lubricant และ New Ordinary Lubricant ได้ในอัตราส่วน 1:8 และ 1:9 ตามลำดับ

ได้ที่ NPC Lubricant Exchange TX14 ที่พิกัด /navi malangdo 231/188


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *