📢 รายการอัปเดต วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 📢
Update
กิจกรรม ครบรอบ1 ปี
– Welcome Back
– Current User Thank you Reward
– Jumping event
– Anniversary ตอบคำถาม
– Reset skill / Reset state ฟรี (ตัวละครละ1ครั้ง)
– New Character Event
– Top 10 Anniversary All Server
– Monster Sportlight

Ban skill ชั่วคราว
-Mr. Kim A Rich Man
-A Poem of Bragi
-Service for You

ในพื้นที่แมพดังต่อไปนี้
abbey01/abbey02/abbey03
abyss_01/abyss_02/abyss_03/abyss_03_a/abyss_03_b
alde_dun01/alde_dun02/alde_dun03/alde_dun04
ama_dun02/ama_dun03
anthell01/anthell02
ayo_dun01/ayo_dun02/ayo_fild02
beach_dun/beach_dun2/beach_dun3
bra_dun01/bra_dun02
c_tower1/c_tower2/c_tower2_/c_tower3/c_tower3_/c_tower4/c_tw3_a/c_tw3_b
dew_dun01/dew_dun02/dew_fild01
dic_d02_a/dic_d02_b/dic_dun01/dic_dun02/dic_dun03/dic_fild01/dic_fild02
ecl_tdun01/ecl_tdun02/ecl_tdun03/ecltd03_a/ecltd03_b
ein_dun01/ein_dun02
gef_dun00/gef_dun01/gef_dun02
gefenia01/gefenia02/gefenia03/gefenia04
gl_cas01/gl_cas02/gl_cas02_/gl_ch_a/gl_ch_b
gl_church/gl_chy_a/gl_chy_b/gl_chyard/gl_chyard
gl_dun01/gl_dun02/gl_in01/gl_knt01/gl_knt02
gl_prison/gl_prison1/gl_sew01/gl_sew02/gl_sew03/gl_sew04
gl_step/gon_dun01/gon_dun02/gon_dun03
hu_fild01/hu_fild05
ice_dun01/ice_dun02/ice_dun03
in_sphinx1/in_sphinx2/in_sphinx3/in_sphinx4/in_sphinx5
iz_dun00/iz_dun01/iz_dun02/iz_dun03/iz_dun04
jup_01_a/jup_01_b/jupe_cave/jupe_core/juperos_01/juperos_02
kh_dun02/lhz_dun01/lhz_dun02/lhz_dun03/lhz_dun04
lou_dun01/lou_dun02/lou_dun03/lou_fild01
ma_dun01/ma_scene01
mag_d02_a/mag_d02_b/mag_dun01/mag_dun02
mal_dun01/man_fild01/man_fild02/man_fild03
mjo_dun01/mjo_dun02/mjo_dun03/moc_fild20
moc_fild21/moc_fild22/moc_pryd01/moc_pryd02/moc_pryd03/moc_pryd04/moc_pryd05
moc_pryd06/moc_prydb1/moc_prydn1/moc_prydn2/moro_cav
mosk_dun01/mosk_dun02/mosk_dun03/mosk_fild02/msk_d03_a/msk_d03_b
nameless_n/nif_fild01/nif_fild02/niflheim
nyd_dun01/odin_tem01/odin_tem02/odin_tem03
orcsdun01/orcsdun02
pay_dun00/pay_dun01/pay_dun02/pay_dun03/pay_dun04
prt_maze01/prt_maze02/prt_maze03
prt_sewb1/prt_sewb2/prt_sewb3/prt_sewb4
ra_san01/ra_san02/ra_san03/ra_san04/ra_san05
sec_in02/spl_fild01/spl_fild02/spl_fild03
tha_scene01/tha_t01/tha_t02/tha_t03/tha_t04/tha_t05/tha_t06
thor_v01/thor_v02/thor_v03
treasure_n1/treasure_n2/treasure01/treasure02
tur_dun01/tur_dun02/tur_dun03/tur_dun04/tur_dun05/tur_dun06
un_bunker/ver_eju/ver_tunn/verus01/verus02/verus03
xmas_dun01/xmas_dun02/yuno_fild07/yuno_fild08/yuno_fild09

Guild War
ปราสาท เมือง prontera / geffen / aldebaran / payon เปิดใช้งานได้อีกครั้ง
อัพเดท ตัวnpc Gate Manager ตามเมืองต่างๆเจ้าของปราสาท สามารถลง Guild dungeon ได้ฟรี


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Instagram : https://www.instagram.com/gravitygametech_official

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *