รายการอัปเดตวันที่ 22 ตุลาคม 2563

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

 

🌟 Promotion

  • Topup Promotion October (รายละเอียด คลิก)
  • Limited Sale October (รายละเอียด คลิก)

 

🌟 Update และแก้ไขภายในเกม

  • แก้ไข Kachua Key Package ให้สามารถแลกเปลี่ยนได้

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *