รายการอัปเดตวันที่ 22 ตุลาคม 2563

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

รายการอัปเดตวันที่ 22 ตุลาคม 2563

🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

 

🌟 Promotion

  • Topup Promotion October (รายละเอียด คลิก)
  • Limited Sale October (รายละเอียด คลิก)

 

🌟 Update และแก้ไขภายในเกม

  • แก้ไข Kachua Key Package ให้สามารถแลกเปลี่ยนได้