ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

16 ธันวาคม 2564 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 6 มกราคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

X’mas Scroll

ราคา (450 Cash)

ซานต้าไม่มีจริงหรอกเด็กๆเอ๋ย ถ้าอยากได้ของขวัญ

ก็มีแต่ต้องเปิดกาชาเท่านั้นแหละ


 

Sealed Tao Gunka Card


 

Antonio’s Coat [1]


 

Costume Christmas Tree


 

Emerald Earrings [1]


 

Costume Snow Fox


 

Spirit Of Chung E [1]


 

Costume Ice Tails


 

Costume Bell Ribbon


 

Temporal Armor Box


 

Class Shadow Box (Weapon)


 

Class Shadow Box (Earring)


 

Race Shadow Box

All Race Shadow Shield

All Race Shadow Shoes


 

Class Shadow Cube


 

Armor Card Album


 

Clamorous Shadow Shoes


 

Brutal Shadow Shield


 

Insecticide Shadow Shoes


 

Gargantua Shadow Shield


 

Divine Shadow Shoes


 

Requiem Shadow Shield


 

Endless Cat Hand Ticket 7day Box


 

Lapine Box (Malangdo Costume)


 

Lapine Box (Shadow)


 

Lapine Box (Costume Enchant Stone)


 

Blacksmith Blessing


 

[Scroll] Kafra Card 3 ea


 

[Scroll] Increases Agility Lv.10 Scroll 5 ea


 

[Scroll] Blessing Lv.10 Scroll 5 ea


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *