Daily Login ประจำเดือนสิงหาคม

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

• ของรางวัล Daily Login จะเริ่มนับวันแรกของเดือนสิงหาคม ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
• ผู้เล่นทุกคนจะกดรับของ Daily login ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 00.01 น. หรือ เที่ยงคืนของวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

• ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า