Flash Sale : Emerald Wing Scroll & Unlimited Giant Fly Wing

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 6 พฤษภาคม 2565 (12.00 น.) – 12 พฤษภาคม 2565 (05.59 น.) Emerald Wing Scroll จำนวน : 999 ea / ID Unlimited Giant Fly Wing 1 day box จำนวน : 50 ea / ID   Emerald Wing Scroll (รายละเอียดคลิก)   Unlimited Giant Fly Wing 1 day box Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/ Webboard […]

[Event] ล่าขุมทรัพย์ทะลุมิติ ! กล่องการันตี

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) ถึง 2 มิถุนายน 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) เงื่อนไข : NPC Illusion Of Abyss Turtle จะต้องใส่ไอเท็มให้ครบ (ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นไอเทมเป้าหมายทั้ง2ส่วน) // จะตั้งอยู่ที่พิกัด /navi tur_d03_i 139/183 Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/ Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/