ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

12 พฤษภาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 26 พฤษภาคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

2nd Anniversary Scroll

ราคา (450 Cash)

กาชาที่รวมรวบของ Best Seller ในปี 2021 ไว้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี Ragnarok Gravity Thailand ยู้วฮู้ววว !!


 

Ancient Hero Boots [1]


 

Antonio’s Coat [1]


 

Celine’s Brooch [1]


 

Mob Scarf


 

Guarantee Armor 11Up


 

Guarantee Weapon 11Up


 

Spell Circuit [1]


 

Fancy Feather Hat [1]


 

Ruff Officer [1]


 

General Helm [1]


 

Cursed Knight’s Shield Box


 

Fallen Angel Wing [1]


 

Laser of Eagle [1]


 

Ancient Hero Box 1

 


 

Penetration Shadow Pendant


 

Penetration Shadow Earring


 

Tempest Shadow Pendant


 

Tempest Shadow Earring


 

Class Shadow Cube


 

Class Shadow Box (Shoes)


 

Class Shadow Box (Shield)


 

Class Shadow Box (Armor)


 

Class Shadow Box (Pendant)


 

Class Shadow Box (Weapon)


 

Class Shadow Box (Earring)


 

Piercing Shadow Box


 

Magic Piercing Shadow Box


 

Guyak Pudding


 

[Scroll] INT Biscuit Stick 


 

[Scroll] STR Biscuit Stick 4 ea


 

Lapine Box (Malangdo Costume)


 

Lapine Box (Shadow)


 

Lapine Box (Costume Enchant Stone)


 

10Battle Pill Box


 

[Scroll] Kafra Card 


 

[Scroll] Small Life Potion


 

[Scroll] Increase Agility Lv.10 Scroll


 

[Scroll] Blessing Lv.10 Scroll


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *