ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

17 มีนาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 31 มีนาคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

Butterfly Collection Scroll

ราคา (450 Cash)

คอลเลคชั่นผีเสื้อที่ใครสักคนนึงเก็บสะสมเอาไว้ หากลองเปิดดูอาจจะพบกับผีเสื้อหายากก็ได้
(คำเตือน :หากเปิดใช้งานหลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2565 จะไม่ได้รับ Special Great Wing Exchange)


 

Sealed Card


 

Flutter Butterfly


 

Hunting Shoes [1]


 

Shining Trapezohedron [1]


 

The Black [2]


 

Silk Hat of Earth [1]


 

Shield of Earth [1]


 

Shield of Flame [1]


 

Holgren’s Shadow Smelting Hammer


 

Kagerou Shadow Armor


 

Oboro Shadow Armor


 

Kagerou Shadow Shoes


 

Oboro Shadow Shoes


 

Vital Shadow Shoes


 

Vital Shadow Shield


 

Cloaking Shadow Shield


 

Endless Cat Hand Ticket 7day Box


 

Lapine Box (Malangdo Costume)


 

Lapine Box (Shadow)


 

Lapine Box (Costume Enchant Stone)


 

Shoes Card Album


 

Garment Card Album


 

[Scroll] Red Booster


 

[Scroll] Unlimited Drink


 

[Scroll] Power Booster


 

Mana +


 

Full SwingK


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *