เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลครบรอบ 4 ปี Ragnarok Gravity Thailand ทางทีมงานจัดกิจกรรมมอบของรางวัลให้แก่นักผจญภัยทุกๆท่านดังนี้ค่ะ

ระยะเวลากิจกรรม : 6 มิ.ย. 2567 ~ 27 มิ.ย. 2567 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 

เงื่อนไข

1. ทางทีมงานจะทำการโพสต์ภาพ Item Code ที่ Facebook Page : Ragnarok Gravity Thailand ในทุกๆวัน เป็นจำนวน 14 วัน

2. ผู้เล่นสามารถนำ Item Code ไปกรอกได้ในเกม กับ NPC 4th Anniversary GM Gift พิกัด /navi alberta 145/82

3. หลังจากกรอก Item Code ได้ถูกต้องท่านจะต้องมอบ Booster Coin ให้กับ NPC ในแต่ละวันเพื่อรับของรางวัลด้วย

4. การเติม Item Code จะจำกัด 1 ตัวละคร เติมได้ 1 ครั้ง / 1 วัน และการเติม Item Code จำเป็นจะต้องเริ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1 ~ 14 ตามลำดับ

ตัวอย่างเช่น ทาง Facebook แจก Item Code ถึงวันที่ 8 แล้ว แต่มีผู้เล่นเพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ จำเป็นจะต้องเติม Item Code ของวันที่ 1 เรียงไปตามลำดับเรื่อยๆเท่านั้น จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม

 

 

ของรางวัลที่จะได้รับ มีดังนี้

วันที่ ส่งมอบ Booster Coin ของรางวัล จำนวน
1 5 [Not For Sale] Advanced Field Manual 2
2 5 [Not For Sale] Increase Agility Lv.10 Scroll 20
3 5 [Not For Sale] Blessing Lv.10 Scroll 20
4 5 Miracle Medicine 10
5 10 [Not For Sale]World Moving Ticket 20
6 10 [Not For Sale] Small Mana Potion 20
7 10 [Not For Sale] Life Potion Box 20 1
8 10 [Not for Sale] DEF Scroll Box 20 1
9 15 [Not For Sale] Kafra Card 20
10 15 [Not For Sale] Enriched Elunium 1
11 15 [Not For Sale] Enriched Oridecon 1
12 15 2022 Costume Adventure Box 1
13 20 Neuralizer 1
14 30 [Not for Sale] Fallen Warrior’s Headgear 10 Refine Cube 1

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *