อัปเดต Class Improvement ปรับสมดุลอาชีพ เสริมแกร่งสกิล

 

Sura Minstrel & Wanderer Warlock

Class Improvement : Sura

1. Lightning Ride
เปลี่ยนเป็นการโจมตีแบบต่อเนื่องเท่ากับจำนวนลูกบอล Spirit Sphere ที่ใช้งานตาม Level ของสกิล, จึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสูตรสกิล
เปลี่ยนเงื่อนไขจากเมื่อสวมใส่อาวุธธาตุ Wind เป็นเมื่ออาวุธของผู้ใช้สกิลเป็นอาวุธประเภท Knuckle จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม

Lightning Ride Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
สูตรสกิล Damage 200% 400% 600% 800% 1,000%
ในกรณีที่เป็นธาตุ Wind 50% 100% 150% 200% 250%
จำนวนครั้งโจมตี 1 รอบ 1 รอบ 1 รอบ 1 รอบ 1 รอบ
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
สูตรสกิล Damage 40% 80% 120% 160% 200%
ในกรณีที่อาวุธเป็น Knuckle 50% 100% 150% 200% 250%
จำนวนครั้งโจมตี 1 รอบ 2 รอบ 3 รอบ 4 รอบ 5 รอบ

2. Gentle Touch – Save
เปลี่ยนให้สามารถใช้งานร่วมกับ Gentle Touch – Opposite/Alive ได้
ในระยะเวลาของผลสกิล เพิ่ม Damage ของสกิล Combo Finish/ Chain Crush Combo/ Glacier Fist 50%
ลดเวลา Skill Cooldown เหลือ 1 วินาที ไม่สน Level ของสกิล

3. Gentle Touch – Opposite
เปลี่ยนให้สามารถใช้งานได้กับตัวเองเท่านั้น
ใช้งาน Spirit Sphere 1 ลูก โดยไม่สน Level ของสกิล
วิธีเพิ่มพลังโจมตี เปลี่ยนเป็นการบวก Damage พลังโจมตีทางกายภาพของอาวุธ (ATK+) กับ ATK%
ลบบทลงโทษลด MDEF กับ MHP และ เพิ่ม Damage ของสกิล Rampage Blast/ Knuckle Arrow 30%
ลดเวลา Skill Cooldown เหลือ 1 วินาที ไม่สน Level ของสกิล

4. Gentle Touch – Alive
เปลี่ยนให้สามารถใช้งานกับตนเองได้เท่านั้น และเพิ่ม Damage สกิล Tiger Cannon 30% / เพิ่ม Damage Hell Gate 30%
ใช้ Spirit Sphere 1 ea โดยไม่สน Level ของสกิล
วิธีเพิ่มพลังป้องกัน เปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์พลังป้องกันของอุปกรณ์ (DEF+)
ลดเวลา Skill Cooldown เหลือ 1 วินาที ไม่สน Level ของสกิล

5. Gentle Touch – Speed
ใช้ Spirit Sphere 1 ea โดยไม่สน Level ของสกิล

6. Earth Shaker
เปลี่ยนเป็นไม่ใช้ Spirit Sphere และเป้าหมายที่ติดสถานะ Earth Shaker จะแสดงเอฟเฟกต์ Earth Shaker เป็นเวลา 5 วินาที (มีผลแต่กับมอนสเตอร์ทั่วไป และ MVP ไม่รวม Guardian)
จากเอฟเฟกต์ที่เพิ่ม Damage จากค่า INT เปลี่ยนเป็นเพิ่ม Damage จากค่า STR และเพิ่มโอกาสในการเพิ่มขึ้นอีก

Earth Shaker Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
สูตรสกิล Damage 50% 100% 150% 200% 250%
ศัตรูที่อยู่ในสถานะล่องหน 150% 300% 450% 600% 750%
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
สูตรสกิล Damage 300% 600% 900% 1,200% 1,500%
ศัตรูที่อยู่ในสถานะล่องหน 400% 800% 1,200% 1,600% 2,000%
เอฟเฟกต์ Earth Shaker 5 วินาที 5 วินาที 5 วินาที 5 วินาที 5 วินาที

7. Rampage Blast
เปลี่ยนจากใช้งาน Spirit Sphere ทั้งหมดเป็นใช้งาน Spirit Sphere 5 ลูก โดยเนื่องจากเนื้อหา Damage ตามจำนวน Spirit Sphere ที่เรียกมานั้นแตกต่างจากเดิมทำให้จึงเปลี่ยนสูตรสกิลด้วย
เปลี่ยนให้ใช้สกิลได้เฉพาะเมื่ออยู่ในสถานะ Vigor Explosion เท่านั้น
เป้าหมายที่ติดสถานะ Earth Shaker จะโดน Damage แรงขึ้น
เปลี่ยนใช้งาน SP จาก 150 เป็น 100
เปลี่ยนอัตราการเพิ่ม Damage ตาม Base Level เพิ่มขึ้น 

Ranpage Blast
เดิม
Level 1 2 3 4 5
สูตรสกิล Damage 300% 600% 900% 1,200% 1,500%
อยู่ในสถานะ Vigor Explosion 1,800% 2,100% 2,400% 2,700% 3,000%
ใช้งาน SP 150 150 150 150 150
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
สูตรสกิล Damage 1,350% 1,700% 2,050% 2,400% 2,750%
อยู่ในสถานะ Vigor Explosion 2,050% 2,600% 3,150% 3,700% 4,250%
ใช้งาน SP 100 100 100 100 100

8. Sky Blow
นำ Bonus Damage เมื่อใช้งานต่อเนื่องจากสกิล Dragon Combo ออก
ลบเอฟเฟกต์ Knock Back
การใช้งาน SP เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

Sky Blow Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
สูตรสกิล Damage 80% 160% 240% 320% 400%
เมื่อทำ Combo 250% 350% 450% 550% 650%
ใช้งาน SP 8 9 10 11 12
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
สูตรสกิล Damage 80% 160% 240% 320% 400%
ใช้งาน SP 12 14 16 18 20

9. Tiger Cannon
เปลี่ยนเป็นการตรวจสอบสัดส่วน HP/SP แทนการใช้งาน HP/SP เป็น %
จึงทำให้ต้องเปลี่ยนการใช้งาน SP ตาม Level ของสกิล
Damage เมื่อใช้ต่อเนื่องจากสกิล Fallen Empire เพิ่มขึ้น
ลบเอฟเฟกต์ที่ทำลาย SP ของเป้าหมายออก
เมื่อใช้งานสกิลเป็น Combo เพิ่ม Damage ขึ้น

Tiger Cannon Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
อัตราการใช้งาน HP 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%
อัตราการใช้งาน SP 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
สัดส่วนดาเมจตาม HP 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30%
สัดส่วนดาเมจตาม SP 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
ใช้งาน SP 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

10. Hell Gate
เปลี่ยนระยะใช้งานเป็น 7 ช่อง โดยไม่สน Level ของสกิล
ลดการใช้งาน Spirit Sphere จาก 5 ลูกเป็น 2 ลูก
เปลี่ยนเป็นใช้งาน SP 100 หน่วย

Hell Gate Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
อัตราการใช้งาน SP 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
ระยะใช้งาน 1 ช่อง 2 ช่อง 3 ช่อง 3 ช่อง 4 ช่อง 4 ช่อง 5 ช่อง 5 ช่อง 6 ช่อง 7 ช่อง
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ใช้งาน SP 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ระยะใช้งาน 7 ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง

11. Knuckle Arrow
เพิ่ม Damage ที่สร้างต่อมอนสเตอร์ประเภท Boss ที่ไม่มี Damage ที่เพิ่มขึ้นตาม Knock Back

Knuckle Arrow Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Damage 600% 700% 800% 900% 1,000% 1,100% 1,200% 1,300% 1,400% 1,500%
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Damage 600% 700% 800% 900% 1,000% 1,100% 1,200% 1,300% 1,400% 1,500%
Damage (Bonus) 700% 900% 1,100% 1,300% 1,500% 1,700% 1,900% 2,100% 2,300% 2,500%

12. เปลี่ยนแปลง Skill Tree
เนื่องจากมีการปรับ Imporve Sura ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง Skill Tree

 


Class Improvement : Minstrel & Wanderer

Common Skill
1. Reverberation
ปรับบัฟสูตรสกิล Damage ทางเวทย์
ความเสียหายแบบกระจายที่มีอยู่จะถูกลบออก เปลี่ยนเป็น Damage ทั้งหมดโดยรอบระยะ
สกิลพื้นที่ดังกล่าว สามารถติดตั้งได้สูงสุด 3 อัน
– ใช้ Neck Protection Candy 1 ea

Reverberation Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
Damage ทางกายภาพ 400% 500% 600% 700% 800%
Damage ทางเวทย์ 200% 300% 400% 500% 600%
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Damage ทางกายภาพ 400% 500% 600% 700% 800%
Damage ทางเวทย์ 700% 1,000% 1,300% 1,600% 1,900%

2. Formless Spell

ลบล้างผลของสกิลประเภท Ensemble ของตัวละครอาชีพคลาส 3 ให้กับ Player เป้าหมายยกเว้นตนเอง (ใช้ได้กับทั้งเพื่อนและศัตรู)

 

3. Gloomy Shyness
ไม่มีผลการเพิ่ม Damage ของสกิลอีกต่อไป
ปรับเพิ่มเอฟเฟกต์ที่ทำให้ปริมาณการใช้ SP และระยะเวลาร่ายแบบคงตัวของศัตรูที่เป็น Player เพิ่มขึ้น

Gloomy Shyness Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
เพิ่ม Damage ของสกิลเฉพาะ
Lord Knight – Clashing Spiral
Rune Knight – Hundred Spears
Paladin – Shield Charge / Shield Boomerang / Shield Chain
Royal Guard – Shield Press
มีโอกาสบังคับให้ถอดพาหนะ Peco Peco, Dragon, Gryphon
ลดค่า FLEE 25 30 35 40 45
ลด ASPD 20% 25% 30% 35% 40%
ระยะเวลา 30 วินาที 45 วินาที 60 วินาที 75 วินาที 90 วินาที
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
มีโอกาสบังคับให้ถอดพาหนะ Peco Peco, Dragon, Gryphon
เพิ่มปริมาณการใช้ SP 10% 20% 30% 40% 50%
เพิ่มระยะเวลาร่ายแบบคงตัว 0.5 วินาที 1 วินาที 1.5 วินาที 2 วินาที 2.5 วินาที
ลดค่า FLEE 25 30 35 40 45
ลด ASPD 20% 25% 30% 35% 40%
ระยะเวลา 30 วินาที 45 วินาที 60 วินาที 75 วินาที 90 วินาที

4. Circling Nature
ลบเอฟเฟกต์เดิมที่ทำการลด SP ของผู้ใช้งานเป็นเพิ่ม HP ออก
เพิ่มค่าการฟื้นฟู HP ตามธรรมชาติทีละ 50% ต่อ 1 Level สกิล และสามารถใช้งานใส่สมาชิกในปาร์ตี้ได้

Circling Nature Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
ใช้งาน SP ต่อวินาที 4 8 12 16 20
ฟื้นฟู HP ต่อวินาที 40 80 120 160 40%
ระยะเวลา 60 วินาที 60 วินาที 60 วินาที 60 วินาที 60 วินาที
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
ค่าการฟื้นฟู HP ตามธรรมชาติ 50% 100% 150% 200% 250%
ระยะเวลา 180 วินาที 180 วินาที 180 วินาที 180 วินาที 180 วินาที

5. Lullaby
เปลี่ยนจากหลับศัตรูรอบตัวผู้ใช้งานเป็นการหลับรอบๆเป้าหมายที่เลือก
ใช้ Neck Protection Candy 2 ea

Lullaby Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
ขอบเขตรอบตัวผู้ใช้งาน 11×11 13×13 15×15 17×17 19×19
ระยะเวลา 12 วินาที 14 วินาที 16 วินาที 18 วินาที 20 วินาที
Skill Cooldown 10 วินาที 10 วินาที 10 วินาที 10 วินาที 10 วินาที
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
ระยะโดยรอบของเป้าหมาย 3×3 3×3 3×3 5×5 5×5
ระยะเวลา 60 วินาที 60 วินาที 60 วินาที 60 วินาที 60 วินาที
Skill Cooldown 30 วินาที 30 วินาที 30 วินาที 30 วินาที 30 วินาที

6. Metalic Sound
ลด Skill Cooldown ลงเล็กน้อยและเพิ่ม Delay หลังใช้สกิลแทน

Metalic Sound Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
Skill Cooldown 3 วินาที 3 วินาที 3 วินาที 3 วินาที 3 วินาที
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Skill Cooldown 2.5 วินาที 2.5 วินาที 2.5 วินาที 2.5 วินาที 2.5 วินาที 2.5 วินาที 2.5 วินาที 2.5 วินาที 2.5 วินาที 2.5 วินาที
Delay หลังใช้สกิล 0.5 วินาที 0.5 วินาที 0.5 วินาที 0.5 วินาที 0.5 วินาที 0.5 วินาที 0.5 วินาที 0.5 วินาที 0.5 วินาที 0.5 วินาที

 

 

Minstrel Skill

 
1. Rush To Windmill
เปลี่ยนค่าคงตัว ATK ที่เพิ่มขึ้น

Rush To Windmill Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
ATK 6 12 18 24 30
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
ATK 2.5 วินาที 2.5 วินาที 2.5 วินาที 2.5 วินาที 2.5 วินาที
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่
เปลี่ยนค่าเพิ่ม ATK, เพิ่มตาม Level ของสกิล Lesson
ใช้ Neck Protection Candy 1ea

 

Wanderer Skill

1. Moonlight Serenade
เปลี่ยนค่าคงตัว MATK ที่เพิ่มขึ้น

Moonlight Serenade Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
MATK 5 10 15 20 25
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
MATK 7 10 13 15 20
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เปลี่ยนค่าเพิ่ม MATK, เพิ่มตาม Level ของสกิล Lesson
ใช้ Neck Protection Candy 1ea

2. Swing Dance
เพิ่มการลดระยะเวลาร่ายแบบคงตัว

Swing Dance Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
เพิ่ม ASPD 5% 10% 15% 20% 25%
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
เพิ่ม ASPD 5% 10% 15% 20% 25%
ลดระยะเวลาร่ายแบบคงตัว 6% 12% 18% 24% 30%
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เพิ่มค่า ASPD ตาม Level ของสกิล Lesson
ใช้ Neck Protection Candy 1ea

 

3. Lover Symphony
เปลี่ยนแปลงค่าของ MDEF

Lover Symphony Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
MDEF 12 24 36 48 60
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
MDEF 2% 4% 6% 8% 10%
เพิ่มความต้ามทานต่อธาตุ Holy และ Ghost 3% 6% 9% 12% 15%
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงค่าของ MDEF ปริมาณที่เพิ่มขึ้นตาม Skill Lv
ใช้ Neck Protection Candy 1ea

 

 

Chorus Skill

ปรับ Improvement ให้คู่ Wanderer/Minstrel ต้องมี Skill อย่างน้อง Lv1 จึงจะสามารถใช้งานได้

1. Great Echo
เปลี่ยนแปลง Damage ของสกิล Great Echo

Great Echo Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
Damage ทางกายภาพ 600% 800% 1,000% 1,200% 1,400%
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Damage ทางกายภาพ 1,500% 2,500% 3,500% 4,500% 5,500%
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ลบการเพิ่ม Damage ตามจำนวนตัวละคร Bard/Dancer Class ในปาร์ตี้ออก
ใช้ Neck Protection Candy 1ea

2. Lerad’s Dew
เปลี่ยนการเพิ่มค่าคงตัวเป็น %

Great Echo Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
Damage ทางกายภาพ 600% 800% 1,000% 1,200% 1,400%
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Damage ทางกายภาพ 1,500% 2,500% 3,500% 4,500% 5,500%
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ลบการเพิ่ม Damage ตามจำนวนตัวละคร Bard/Dancer Class ในปาร์ตี้ออก
ใช้ Neck Protection Candy 1ea

3. Song of Mana
– ทำให้การฟื้นฟู SP ทันทีกับความเร็วในการฟื้นฟู SP เพิ่มขึ้น

Song of Mana Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
SP Recovery 5% 5% 5% 5% 5%
ระยะเวลา 30 วินาที 60 วินาที 90 วินาที 120 วินาที 150 วินาที
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
ฟื้นฟู SP 10% 10% 15% 15% 20%
SP Recovery 50% 100% 150% 200% 250%
ระยะเวลา 120 วินาที 120 วินาที 120 วินาที 120 วินาที 120 วินาที
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ลบการเพิ่มปริมาณ SP Recovery ตามจำนวนตัวละคร Bard/Dancer Class ในปาร์ตี้ออก
ใช้ Neck Protection Candy 1ea

4. Melody Of Sink
– ทำให้ skill cooldown ลดลงเล็กน้อยและเปลี่ยนให้ระยะเวลาสกิลให้เท่ากับเลเวลสูงสุดที่มีอยู่
– เอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใช้สกิลแสดงดนตรีภายในปาร์ตี้

Melody Of Sink Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
SP ที่ลดลงต่อวินาที 2% 4% 6% 8% 10%
ระยะเวลา 180 วินาที 180 วินาที 180 วินาที 180 วินาที 180 วินาที
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
SP ที่ลดลงต่อวินาที 2% 4% 6% 8% 10%
Cooldown Skill 20 วินาที 20 วินาที 20 วินาที 20 วินาที 20 วินาที
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ลบการเพิ่มโอกาสสำเร็จตามจำนวนตัวละคร Bard/Dancer Class ในปาร์ตี้ออก
ใช้ Neck Protection Candy 2 ea, เพิ่มโอกาสสำเร็จและปริมาณ SP ที่สูญเสียตามสกิล Lesson
เปลี่ยนระยะเวลาผลของสกิลเป็น 60 วินาที

5. Beyound Of Warcry
– ลด Cooldown สกิลลงอย่างมาก และเปลี่ยนให้ระยะเวลาของผลสกิลเท่ากันกับเลเวลสูงสุด
– เปลี่ยนแปลงจาก Debuff บางส่วนเป็น Debuff ทั้งหมด และลบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดตามจำนวนตัวละคร Bard/Dancer Class ในปาร์ตี้ออก

Beyound Of Warcry Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
ลด MHP % 4% 8% 12% 16% 20%
เพิ่ม STR, CRI 1 2 3 4 5
Cooldown 180 วินาที 180 วินาที 180 วินาที 180 วินาที 180 วินาที
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
ลด MHP % 3% 6% 9% 12% 15%
Cooldown 20 วินาที 20 วินาที 20 วินาที 20 วินาที 20 วินาที
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ลบการเพิ่มโอกาสสำเร็จตามจำนวนตัวละคร Bard/Dancer Class ในปาร์ตี้ออก
ใช้ Neck Protection Candy 2 ea เพิ่มโอกาสสำเร็จและปริมาณ HP ที่สูญเสียตามเลเวลสกิล Lesson
ลบผลที่เพิ่มค่า STR, CRI
เปลี่ยนให้ระยะเวลาของผลสกิลเป็น 60 วินาที

6. Sound Of Destruction
– ลบผลของสกิลที่ลบบัฟจากสกิลประเภท Chorus ของ Minstrel, Wanderer รวมถึงสกิลประเภท Music ออก
– ทำให้โจมตีศัตรูในพื้นที่ PVP แรงขึ้น 2 เท่าตลอดระยะเวลาของผลสกิล

Sound Of Destruction Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
ผลของสกิล ลบผลของสกิลประเภท Chorus, Music
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
ผลของสกิล เปลี่ยนให้ Damage เพิ่มขึ้น 2 เท่าตลอดระยะเวลาของผล
Cooldown 60 วินาที
โอกาสสำเร็จ 20% 25% 30% 35% 40%
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ลบการเพิ่มโอกาสสำเร็จตามจำนวนตัวละคร Bard/Dancer Class ในปาร์ตี้ออก
ใช้ Neck Protection Candy 10 ea, เพิ่มระยะเวลาของผลสกิลตามเลเวลสกิล Lesson

7. Saturday Night Fever
– ลด Cooldown สกิลลงอย่างมาก
– เปลี่ยนแปลงจาก Debuff บางส่วนเป็น Debuff ทั้งหมด และลบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดตามจำนวนตัวละคร Bard/Dancer Class ในปาร์ตี้ออก
– จากเดิมที่มอบผลสกิลให้กับทั้งศัตรูและพันธมิตร เปลี่ยนเป็นใช้งานได้กับเพียงศัตรู Player เท่านั้น

Saturday Night Fever Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
พลังโจมตีเพิ่มขึ้น (ATK) 100 200 300 400 500
ลด DEF 20% 30% 40% 50% 60%
ลด Flee Rate 50 60 70 80 90
ผลของสกิล เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของผลสกิล บังคับให้นั่งลง
ตลอดระยะเวลาของผล ไม่สามารถใช้ไอเท็มได้
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
ลด HIT 100 150 200 250 300
ลด Flee Rate 50 80 110 140 170
Cooldown สกิล 60 วินาที
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ลบการเพิ่มโอกาสสำเร็จตามจำนวนตัวละคร Bard/Dancer Class ในปาร์ตี้ออก
ยังคงผลที่สภาพเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของผลสกิล จะบังคับให้นั่งลง และตลอดระยะเวลาของผล ไม่สามารถใช้ไอเท็มได้
ใช้ Neck Protection Candy 5 ea เพิ่มโอกาสสำเร็จตามเลเวลสกิล Lesson

8. Unlimited Humming Voice
– ลบผลที่ไม่ขัดจังหวะการร่ายออก เปลี่ยนเป็นเพิ่ม Damage ทางเวทมนตร์ทุกธาตุ

Unlimited Humming Voice Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
ผลของสกิล การร่ายสกิลและเวทมนตร์จะไม่ถูกขัดจังหวะ
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
Damage ทางเวทย์ทั้งหมด 4% 8% 12% 16% 20%
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ปริมาณ Damage เพิ่มขึ้นอีกตามเลเวลสกิล Lesson
ใช้ Neck Protection Candy 5 ea

9. Dance With Wug
– เปลี่ยนให้ผลของสกิลเพิ่มขึ้นตามเลเวลสกิลที่ผู้ใช้เรียนรู้
– จากเดิมคือผลสกิลเพิ่มขึ้นตามจำนวนตัวละคร Bard/Dancer Class ในปาร์ตี้
– ใช้ Neck Protection Candy 1 ea

Dance With Wug Image
เดิม
Level 1 2 3 4 5
ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ ลดลงเท่ากับจำนวนตัวละคร Bard/Dancer Class (สูงสุด 70%)
เพิ่มความเร็วในการโจมตี เพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนตัวละคร Bard/Dancer Class (สูงสุด 30%)
เพิ่ม Damage Wug เพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนตัวละคร Bard/Dancer Class (สูงสุด 70%)
ผลของสกิล เพิ่ม Damage ระยะไกลเฉพาะ Ranger Class (สูงสุด 14%)
เปลี่ยนแปลง
Level 1 2 3 4 5
ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ 30% 40% 50% 60% 70%
เพิ่มความเร็วในการโจมตี 5% 10% 15% 20% 25%
Damage ระยะไกล 1% 2% 3% 4% 5%
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ลบผลของสกิลที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนตัวละคร Bard/Dancer Class ในปาร์ตี้
Damage สกิลประเภท Wug เพิ่มขึ้นตามเลเวลของสกิล

 


Class Improvement : Warlock

 

ปรับปรุงสกิลของอาชีพ Warlock

Warlock Skill Improvement
Reading Spell Book

เนื่องจากเปลี่ยนวิธีการใช้ จึงไม่สามารถใช้ตำราเวทมนตร์เดิมได้ และได้เพิ่มตำราเวทมนตร์ใหม่ 10 ประเภท
ไม่สามารถดใช้งานสกิลได้โดยตรง เปลี่ยนเป็น Passive โดยสามารถใช้งาน Spell Book ในการจำได้
**หมายเหตุ**

Reading Spell Book ถูกเปลี่ยนเป็น Passive Skill ผู้เล่นจะใช้งาน Spell Book จากหนังสือโดยตรงแทน

Spell Book ของเก่าที่มีอยู่ จะมีคำว่า old ต่อท้ายและใช้งานไม่ได้

Spell Book ใหม่ ผู้เล่นจะต้องชำระเงินค่าหนังสือใหม่อีกครั้ง

Beginner Spell Book (Fire,Water,Lighting Bolt ไม่มีจำหน่ายอีกต่อไป)

Spell Books สามารถซื้อได้ที่ Mage guild ใน Geffen

Ultimate Spell Book ซื้อที่ Galfos ใน Midgard Camp หลังจากผ่านเควส

Release

สำหรับ Skill Lv. 1 เปลี่ยนเป็นสามารถใช้งานสกิลที่จำด้วย Reading Spell Book เท่านั้น
สำหรับ Skill Lv. 2 เปลี่ยนเป็นการเขวี้ยง Summon Ball ที่เรียกมาไปที่เป้าหมายทั้งหมด
Call Fire Ball

Call Ball Lightening

Call Water Ball

Call Stone

เลเวลสูงสุดลดลง จากเลเวล 5 เป็นเลเวล 2
กรณีที่เลเวล 1 เรียกแต่ละ Summon Ball 1 อัน
กรณีที่เลเวล 2 เรียกแต่ละ Summon Ball 5 อันทันที
เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage ของ Summon Ball ผ่านสกิล Release
Soul Expansion ปรับสูตรคำนวณ Damage เพิ่มขึ้น (ที่เลเวล 5 จาก MATK 900% → MATK 1500%)
Frost Misty เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage (เดิม แบ่งแสดง Damage 7 ครั้งของ 1 การโจมตี → โจมตี 5 ครั้ง)
เปลี่ยนวิธีร่ายสกิล (เดิม ร่ายทันที → เปลี่ยนเป็น ร่ายบนพื้นที่เป้าหมาย)
เพิ่มติดสถานะ Frost (เอฟเฟกต์ดังกล่าว เป็นเนื้อหาที่จำเป็นตอนตรวจสอบเป้าหมาย Jack Frost , ไม่มีค่าความสามารถอะไรเพิ่มเติม)
Jack Frost เปลี่ยนวิธีร่ายสกิล (เดิม ร่ายทันที → เปลี่ยนเป็น ร่ายบนพื้นที่เป้าหมาย)
ไม่สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นต่อเป้าหมายที่ติดสถานะ Freezing อีกต่อไปและเปลี่ยนเป็นวิธีสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นต่อเป้าหมายที่ติดผลของน้ำค้างแข็ง
เปลี่ยนสูตรคำนวณ Damage (ที่เลเวล 5 จากเดิม เมื่อเป็นเป้าหมายที่ติดสถานะ Freezing จะเพิ่ม MATK 2500% →เป็นเป้าหมายที่ติดผลน้ำค้างแข็งจะเพิ่ม MATK 4200%)
ลบผลการทำให้ติดสถานะ Frozen ออก
เพิ่ม Cooldown สกิล 4 วินาทีตามการเปลี่ยนความสามารถของสกิล
Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 1 วินาทีเป็น 0.5 วินาที
เปลี่ยนแปลงระยะของผลสกิล (ที่เลเวล 5 จากเดิมรอบ ๆ ผู้ใช้สกิล 9 ช่อง → เปลี่ยนเป็นรอบ ๆ เป้าหมาย 5 ช่อง)
Crimson Rock ปรับสูตรคำนวณ Damage เพิ่มขึ้น (ที่เลเวล 5 จาก MATK 2800% → MATK 3700%)
ลบผลการทำให้ติดสถานะ Stun ออก
Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 2 วินาทีเป็น 0.5 วินาที
Hell Inferno ปรับสูตรคำนวณของ Damage ธาตุ Shadow เพิ่มขึ้น (ที่เลเวล 5 จาก MATK 1200% → MATK 3000%)
ปรับสูตรคำนวณของ Damage ธาตุ Fire เพิ่มขึ้น (ที่เลเวล 5 จาก MATK 300% → MATK 2000%)
เป้าหมายของผลขยายจากเป้าหมายเดี่ยว เป็นเป้าหมายและบริเวณรอบ ๆ เป้าหมาย (ที่เลเวล 5 5X5 ช่อง)
ที่เลเวล 5 ปริมาณการใช้ SP เพิ่มขึ้น จาก 55 เป็น 88
เพิ่ม Cooldown สกิล 3 วินาที และ Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 1 วินาทีเป็น 0.5 วินาที
Earth Strain ปรับสูตรคำนวณ Damage เพิ่มขึ้น (ที่เลเวล 5 จาก MATK 2500% → MATK 4000%)
สกิล Cooldown ลดลง จาก 10 วินาทีเป็น 7 วินาที Delay หลังใช้สกิลเปลี่ยนแปลง จาก 1 วินาทีเป็น 0.5 วินาที
ลบผลของสกิลประเภท Strip
Comet

Warlock 1 คน สามารถใช้งานสกิลได้เลย, โดยเมื่อใช้งานสกิลจะยกเลิกการสูญเสีย Red Gemstone
ขอบเขต Damage จาก 9 ช่อง ลดเป็น 6 ช่อง, ยกเลิกผล Damage ที่ขึ้นอยู่กับจุดศูนย์กลาง โดยสกิลจะมีผลเท่ากันทั่วทุกพื้นที่ของสกิล
ลบเอฟเฟกต์สร้างสถานะ Ignite ต่อเป้าหมาย
เพิ่มการสร้างสถานะ Magical Intoxication ต่อเป้าหมาย
※ ผลของเวทย์ : เป้าหมายที่ได้รับสถานะ Magical Intoxication จะได้รับ Damage จากทุกธาตุแรงขึ้น 50%
สกิล Cooldown ลดลง จาก 60 วินาทีเป็น 20 วินาที
Delay หลังใช้สกิลลดลง จาก 2 วินาทีเป็น 1.5 วินาที
ที่เลเวล 5 ระยะเวลาร่ายแบบคงที่เปลี่ยนแปลงจาก 3 วินาทีเป็น 2 วินาที ที่เลเวล 5 ระยะเวลาร่ายแบบแปรผันเปลี่ยนแปลงจาก 14 วินาทีเป็น 10 วินาที
ที่เลเวล 5 ปริมาณการใช้ SP เปลี่ยนแปลงจาก 800 เป็น 150
Mystical Amplification ที่เลเวล 10 ปริมาณเพิ่มขึ้นเปลี่ยนแปลงจาก 50% เป็น 100%
ที่เลเวล 10 ปริมาณการใช้ SP เปลี่ยนแปลงจาก 50 เป็น 80

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *