ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 10 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 05.00 น. (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)
รายละเอียดกิจกรรม : ID เกมส์ที่ไม่ได้ Login ตั้งแต่ในช่วงเวลาวันที่ 10 มกราคม 264 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อทำการ Login เข้ามาในเกมส์ในช่วงเวลากิจกรรม Comeback User ก็จะได้รับของรางวัลทางระบบ Rodex

โดยของรางวัลที่จะได้รับ

  1. Premium Service 7 Days Box 1 ea
  2. Miracle Medicine 2 ea
  3. Ultimated Fly Wing 1 Days Box 1 ea
  4. Elven Ear Box 1 ea.

 


You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *