ความคุ้มค่าที่มากับการอัพเกรดความแข็งแกร่งของบอส

จัดการบอสที่แข็งแกร่งเหล่านั้น เพื่อหาใบคราฟไอเท็มหลากหลายยระดับ

 

 

เนื้อหาอัพเดท

เพิ่มอัตราการดร็อปไอเท็มใหม่ในมอนสเตอร์บอสและมอนสเตอร์ทั่วไปบางส่วน

ไอเท็มใหม่ได้แก่ Mysterious Combination Bundle ใบสุ่มใบคราฟไอเท็ม

Zelunium, Shadowdecon แร่ใหม่ วัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟไอเท็ม

Rough Zelunium,Rough Shadowdecon แร่เล็ก นำไปหลอมเป็นแร่ใหญ่ได้ 

 


1.ตารางรายชื่อมอนสเตอร์ที่ดร็อปไอเท็มใหม่และอัตราดร็อป

ชื่อมอนสเตอร์ Mysterious Combination Bundle Zelunium Rough Zelunium Shadowdecon Rough Shadowdecon
MVP Drop
Rate %
MVP Drop
Rate %
MVP Drop
Rate %
MVP Drop
Rate %
MVP Drop
Rate %
Atroce 55
Kraken 50 0.5
Baphomet 50 0.5
Spider Chariot 50 0.5
Moonlight Flower 50 0.5
Lord of the Dead 50 0.5
Vesper 50 0.5
Lady Tanee 50 0.5
Ifrit 50 0.5
Angry Student Pyuriel 50
Doppelganger 50 0.5
R48-85-BESTIA 50 0.5
Pharaoh 50 0.5
Dracula 50 0.5
Memory of Thananos 50 0.5
Fallen Bishop 50 0.5
Gioia 50
Mistress 50 0.5
Phreeoni 50 0.5
Evil Snake Lord 50 0.5
Detardeurus 50 0.5
Beelzebub 50 0.5
General Daehyun 50
Golden Thief Bug 50 0.5
Orc Lord 50 0.5
Samurai Specter 50 0.5
Kiel D-01 50 0.5
Gopinich 50 0.5
Dead Guardian Kades 50
Orc Hero 50 0.5
Stormy Knight 50 0.5
Valkyrie Randgris 50 0.5
Wounded Morroc 50 0.5
Amon Ra (Nightmare) 50 0.5
Drake 50 0.5
Hatii 50 0.5
Tao Gunka 50 0.5
Gloom Under Night 50 0.5
Boitata 50 0.5
Timeholder 50 0.5
Eddga 50 0.5
Dark Lord 50 0.5
RSX-0806 50 0.5
Ktullanux 50 0.5
Leak 50 0.5
Osiris 50 0.5
Venomous Chimera 50 0.5
Maya 50 0.5
Turtle General 50 0.5
White Lady 50 0.5
Amon Ra 10 0.5
Rigid Muspellskoll 0.5 0.5
Corrupted Spider Queen 0.5 0.5
Corrupted Dark Lord 0.5 0.5
Flame Ghost 1.2 1.2
Ice Ghost  1.2 1.2
Mutant Dolor 0.9 0.9
Mutant Twin Caput 0.9 0.9
Rigid Sky Deleter 0.8 0.8
Rigid Earth Deleter 0.8 0.8
Rigid Explosion 0.8 0.8
Rigid Lava Golem  0.8 0.8
Rigid Nightmare Terror 0.8 0.8
Big Bell 0.7 0.7
Timekeeper 0.7 0.7
Arc Elder 0.7
Owl Viscount 0.7 0.7
Greater Heart Hunter Sanare 0.7
Plaga 0.7 0.7
Mutant Plaga 1.0 1.0
Excavator Robot 0.5 0.5
Repair Robot 0.5 0.5
Can Robot 0.5 0.5
Green Cenere 0.3 0.3
Lichtern 0.3 0.3
Corrupted Raydric Archer 1.2 1.2
Frozen Gargoyle 1.2 1.2
Corrupted String 1.2 1.2
Prison Breaker 1.2 1.2
Corrupted Wanderer 1.2 1.2
Corrupted Raydric 1.2 1.2
Mutant Venenum 0.9
Rigid Kaho 0.8
Rigid Blazer  0.8
Big Ben 0.7
Greater Heart Hunter Velare 0.7
Neo-punk 0.7
Owl Marquis 0.7
Repair Robot Turbo 0.5
Fruit Pom Spider 0.3

 


2. รายการใบคราฟที่มีโอกาสได้รับจากการเปิด Mysterious Combination Bundle

และรายละเอียดวัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟไอเท็ม

หมายเหตุ : รายการใบคราฟที่มีโอกาสได้รับจาก Mysterious Combination Bundle 

จะถูกอัพเดทลิสต์ทุกๆเดือนธันวาคมของทุกปี

ใบคราฟ วัตถุดิบ
Zelumium Shadowdecon ไอเท็มส่วนประกอบ
[Not for Sale] Raven Of Tomb Combination 100 100 Piece of Shield x300 ea
[Not For Sale] The Spirit Of World Combination 100 100 Young Twig x300 ea
[Not For Sale] Flutter Butterfly Combination 100 100 Fragment of Rossata Stone x300 ea
[Not For Sale] Bastawtozaq Heart Combination 100 100 Ba Gua x300 ea
[Not For Sale] Fairy Leaf Powder Combination 100 100 Valhala’s Flower x600 ea
[Not For Sale] Hunting Shoes Combination 60 60 Fragment of Rossata Stone x300 ea
[Not For Sale] Vassalage Ring Combination 60 60 Ba Gua x300 ea
[Not For Sale] Doram Shield Combination 60 60 Darkred Scale Piece x300 ea
[Not For Sale] Inception Ring Combination 60 60 Ice Scale x300 ea
[Not For Sale] Fallen Warrior’s Shield Combination 60 60 Gem Stone x300 ea
[Not For Sale] Ancient Hero Boots Combination 60 60 Mother’s Nightmare x300 ea
[Not For Sale] Keraunos Combination 60 60 Pocket Watch x300 ea
[Not For Sale] Exotic Temporal Boots Combination 60 60 Fang of Garm x480 ea
[Not For Sale] Subject Cape Combination 50 50 Broken Crown x200
[Not For Sale] Temporal Armor Combination 50 50 Valhala’s Flower x250 ea
[Not For Sale] Anti-Magic Manteau Combination 30 30 Darkred Scale Piece x300 ea
[Not For Sale] Geffen Magic Muffler Combination 30 30 Ice Scale x300 ea
[Not For Sale] Ancient Hero Weapon Combination 25 25 Loki’s Whispers x200 ea
[Not For Sale] Giant Snake Breath Combination 15 15 Mother’s Nightmare x600 ea
[Not for Sale] Poring Sunglasses K+ Combination 15 15 Knotted Letter x600 ea
[Not For Sale] Smoky Transform Hat Leaf Combination 15 15 Piece Of Bone Armor x600 ea
[Not For Sale] Shining Trapezohedron Combination 15 15 Orc Warlord Token x600 ea
[Not For Sale] Thorn Staff of Darkness Combination 15 15 Valhala’s Flower x600 ea
[Not For Sale] Glast Heim Spectator Combination 15 15 Mother’s Nightmare x300 ea
[Not For Sale] Lunatic Family Balloon Combination 15 15 Knotted Letter x300 ea
[Not For Sale] Fallen Warrior Armor Combination 15 15 Piece Of Bone Armor x300 ea
[Not for Sale] Fumi Fan Combination 15 15 Orc Warlord Token x300 ea
[Not For Sale] Thornbush Hairband Combination 15 15 Valhala’s Flower x300 ea
[Not For Sale] Cursed Mad Bunny Combination 15 15 Scale Of Red Dragon x300 ea
[Not For Sale] Luminous Blue Stone Combination 15 15 Ba Gua x300 ea
[Not For Sale] Book of the Sun God Combination 15 15 Mother’s Nightmare x600 ea
[Not For Sale] Officer’s Hat Combination 15 15 Knotted Letter x600 ea
[Not For Sale] Menblatt Wing Manteau Combination 15 15 Orc Warlord Token x300 ea
[Not For Sale] Lapine Shield Combination 15 15 Masque of Tutankhamen x300 ea
[Not For Sale] Kafra Uniform Combination 15 15 Young Twig x300 ea
[Not For Sale] Sprint Gloves Combination 10 10 Young Twig x300 ea
[Not for Sale] Poring Sunglasses K Combination 10 10 Broken Crown x300 ea
[Not For Sale] Isabella Carrot Combination 10 10 Piece of Shield x300 ea
[Not For Sale] Silk Hat of Earth Combination 10 10 Young Twig x300 ea
[Not For Sale] Hunting Cap of Gust Combination 10 10 Fragment of Rossata Stone x300 ea
[Not For Sale] Knit Cap Of Water Combination 10 10 Ba Gua x300 ea
[Not For Sale] Cookie Hat Combination 10 10 Valhala’s Flower x600 ea
[Not For Sale] Elemental Crown Combination 10 10 Fragment of Rossata Stone x300 ea
[Not For Sale] Feeling of Love Combination 10 10 Ba Gua x300 ea
[Not For Sale] Sting Silk Ribbon Combination 10 10 Fang of Garm x480 ea
[Not For Sale] Whistle Combination 10 10 Mother’s Nightmare x600 ea
[Not For Sale] Indigo Rear Ribbon Combination 10 10 Knotted Letter x600 ea
[Not For Sale] Kafra Employee Band Combination 10 10 Piece Of Bone Armor x600 ea
[Not For Sale] Candy Bag Backpack Combination 10 10 Orc Warlord Token x150 ea

3.แนะนำไอเท็มใหม่

White Snake’s Tear ได้รับจาก : MVP White Lady

Orc Warlord Token ได้รับจาก : MVP Orc Hero

Knotted Letter ได้รับจาก : Samurai Specter


4. วิธีหลอมรวมแร่ใหม่

จะเป็นการใช้แร่ Rough Zelunium, Rough Shadowdecon จำนวนชนิดละ 20 ชิ้น ไปแลกซื้อเป็น Zelunium และ Shadowdecon

ที่ NPC ตามห้องอัพเกรดอาวุธสถานที่ต่างๆ

NPC Satana พิกัด alberta_in 24/63

NPC Polinn Polath พิกัด prt_in 64/57

NPC Marik Meloy พิกัด morocc_in 64/37

NPC Jihu Jeyorr พิกัด payon 142/179 

NPC Dimille Maar พิกัด yuno_in01 164/31

NPC Galan Gweniha พิกัด ein_in01 30/88

NPC Nemill Newton พิกัด lhz_in02 275/23➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/

➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *