วันที่ 20 จะได้รับ Inventory Expansion Coupon ซึ่งสามารถเพิ่มช่องเก็บของได้ 10 ช่อง สามารถฝากเข้าคลังได้

วิธีการใช้งาน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *