ไม่พบเครือข่ายสัญญาณ (130)

พิกัด : /navi ba_maison 74/150

เงื่อนไข : สำเร็จเควส Episode quest ไม่พบเครือข่ายสัญญาณ

จัดการพวก Broken Beta แล้วนำ Robot Communication Chip 10 ea มาส่ง

EXP : 949720 JOB : 664800
  Barmeal Ticket 2 ea 


Memorial Dungeon Hey! Sweety

พิกัด : /navi ba_maison 33/222

เลเวล 130 ขึ้นไป
เงื่อนไข : สำเร็จเควส Hey! Sweety

 หากไม่ต้องการเก็บ Broken Robot Core สามารถคุยกับ Almond แล้วออกได้เลย

เราสามารถเดินออกจาก Airship Depot เพื่อไปรวบรวม Broken Robot Core 10 ea และนำมาส่ง Almond ได้

สามารถส่งเควสได้กับ Almond /navi ba_in01 28/255 และ Sweety ที่ /navi ba_in01 32/250 

ของรางวัลจากการต่อสู้กับ Sweetyได้รับ EXP จำนวนนึงและ Barmeal Ticket 4 ea

ของรางวัลจากการส่ง Broken Robot Coreได้รับ EXP จำนวนนึงและ Barmeal Ticket 2 ea (Broken Robot Core ภายในตัวจะถูกส่งไปทั้งหมด) 


Floating Garden (ล่า Silva Pailia (130) / ล่า Gran Pailia (180) / ร่องรอยของคนสวน (130))

พิกัด : /navi ba_maison 239/47

เงื่อนไข : สำเร็จเนื้อเรื่องเควส Floating Garden

 ล่า Silva Papilia : หลังจากยืนยันการล่าแล้ว เควสจะคูลดาวน์และจะมอบรางวัลให้

EXP : 800000 JOB : 500000
  Barmeal Ticket 4 ea 

 ล่า Gran Papilia : หลังจากยืนยันการล่าแล้ว เควสจะคูลดาวน์และจะมอบรางวัลให้

EXP : 800000 JOB : 400000
  Barmeal Ticket 4 ea 

ร่องรอยของคนสวน : ขอให้ตามหาคนสวนและนำของยืนยัน (Gardener’s Cookie) มาให้  

หลังจากยืนยันคุกกี้แล้ว จะเก็บคุกกี้ไปทั้งหมดที่มีอยู่ แล้วเควสจะคูลดาวน์และจะมอบรางวัลให้

EXP : 800000 JOB : 500000
  Barmeal Ticket 4 ea 


อนุญาติเข้า Flower Garden Waiting (เควสเปิด Dungeon Hidden Flower Garden)(Security Area 1 Lvl 130 ขึ้นไป) (Security Area 2 Lvl 180 ขึ้นไป)

พิกัด : /navi ba_maison 120/321

เงื่อนไข : สำเร็จเนื้อเรื่องเควส ปฏิบัตรการกำจัดศัตรูพืช

แตะหน้าจอทัชสกรีนและพูดคุยกับหุ่นยนต์เพื่อ ตั้งค่าสถานะให้เราเป็นผู้ดูแลสวนและเดินหุ่นยนต์

พูดคุยและประเมินสภาพของสวนเลือกตอบ สวยงามมาก เพื่อไปยังสวนจุดถัดไป

พูดคุยกับหุ่นยนต์นำทางและ ประเมินสภาพของสวน เลือกตอบ ยอดเยี่ยมมากๆ เพื่อไปยังสวนจุดถัดไป

พูดคุยกับหุ่นยนต์นำทาง และ Pimp ผู้ดูแลฟักทอง เพื่อไปยังสวนจุดถัดไป

พูดคุยกับหุ่นยนต์นำทาง ระบบจะแจ้งเตือนว่าเราเป็นผู้บุกรุก ให้ทำการเคลียร์มอนสเตอร์ 3 ตัวนี้

พูดคุยกับหุ่นยนต์นำทางทั้งสองหัวข้อและคุยบทสนทนาสีแดงตามด้วยสีม่วง หุ่นยนต์นำทางจะไปเขตรักษาความปลอดภัย

พูดคุยกับหุ่นยนต์นำทาง เธอจะพาเราเดินไปหา Varmundt เพื่อพูดคุยกับเค้า

พูดคุยกับ โฮโลแกรม และเดินตามไปเรื่อยๆ

พูดคุยกับ โฮโลแกรม ทุกหัวข้อและคุยอีกครั้งเพื่อออกจากดันเจี้ยน

  Barmeal Ticket 20 ea

สามารถเข้า Memorial Dungeon Hidden Flower Garden ได้ทั้ง 2 โหมด


ทำความสะอาดโรงบำบัด (ล่า Sewage Venenum / ล่า Sewage Clamp / ล่า Sewage Waterfall ) ( ล่า Elite Bellare / ล่า Spell Addicted Dolor / ล่า Released Spell )

พิกัด : /navi ba_in01 25/323

เงื่อนไข : สำเร็จเนื้อเรื่องเควส แขกผู้มีเกียรติ

EXP : 800000 JOB : 500000
  Barmeal Ticket 2 ea 


เล่นสนุกกับ Pitaya (150)

พิกัด : /navi ba_maison 307/205

เงื่อนไข : สำเร็จเควส แขกผู้มีเกียรติ

EXP : 800000 JOB : 500000
  Barmeal Ticket 2 ea 


การเก็บเศษเหล็กขั้นสุดยอด

พิกัด : /navi ba_maison 70/145

เงื่อนไข : สำเร็จเควส งดใช้เสียงในห้องสมุด

นำ Guardian Parts ที่อยู่ในพื้นที่ Varmundt’s Masion กลับมาให้ Tamarine 20 อัน

EXP : 500000 JOB : 300000
  Barmeal Ticket 1 ea 


หนอนหนังสือขั้นสุดยอด / การจัดหนังสือขั้นสุดยอด

พิกัด : /navi ba_lib 157/19

เงื่อนไข : สำเร็จเควส งดใช้เสียงในห้องสมุด

หนอนหนังสือขั้นสุดยอด : ล่า Bookworm ที่อยู่ในห้องสมุด 20 ตัว

EXP : 910040 JOB : 637040
  Barmeal Ticket 1 ea 

การจัดหนังสือขั้นสุดยอด : นำ Bookworm ที่อยู่ในห้องสมุดกลับมา 20 ตัว

EXP : 934000 JOB : 653800
  Barmeal Ticket 1 ea 


เก็บกวาดโกดังชั้นบน (160) / เก็บกวาดโกดังชั้นใต้ดิน (170)

พิกัด : /navi ba_2whs01 150/51

เงื่อนไข : สำเร็จเควสโกดังนิรภัย

เก็บกวาดโกดังชั้นบน : เขาขอให้จัดการ Heart Hunter Skirmisher 20 คนในชั้นบน

EXP : 4431108 JOB : 3101780
  Barmeal Ticket 1 ea 

เก็บกวาดโกดังชั้นใต้ดิน : เขาขอให้จัดการ Broken Warehouse Manager 20 ตัวในชั้นบน

EXP : 5974540 JOB : 4182156
  Barmeal Ticket 1 ea 


ระหว่างบ่อน้ำร้อนกับน้ำเย็น (130) / ทำความสะอาด (130)

พิกัด : /navi ba_bath 288/68

เงื่อนไข : สำเร็จเควสตัวข้า สัตว์ประหลาดและโรงอาบน้ำ

ระหว่างบ่อน้ำร้อนกับน้ำเย็น :เขาจะขอร้องให้ช่วยโดยให้ช่วยกำจัด Broken Cleaner 20 ตัวและนำ Broken Robot Part 5 ea มา

EXP : 722940 JOB : 506070
  Barmeal Ticket 2 ea 

ทำความสะอาด : เขาจะขอร้องให้ช่วยโดยให้ช่วยจับ Boiling Water Marc   15 ตัวและ Boiling Water Piranha 15ตัวมาให้

EXP : 722940 JOB : 506070
  Barmeal Ticket 2 ea 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *