ระยะเวลากิจกรรม

27 สิงหาคม 2563 (หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์) – 17 กันยายน 2563 (05:59)

ตั้งปาร์ตี้ พร้อมลุยกับเพื่อนๆ สำรวจอาณาจักรแห่ง Midgard พบกับกิจกรรมเพิ่ม EXP Reward สำหรับเควสป้าย Eden เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 100% กันไปเลย

 

รายละเอียดกิจกรรม Eden Quest EXP Up

Increase 100% Exp & Job [Eden Quest LV 1 – 99]

Increase 20% Exp & Job [Eden Quest 100 – 140]

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *