อัปเดต Malangdo Costume!!

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

ข้อมูลพิกัด NPC Designer Heidam 

Costume Great Devil Wing จะมีระยะเวลาในการแลก 7 วันเท่านั้น
หลังจากวันที่ 3 กันยายน 2563 จะไม่สามารถสุ่มแลกได้อีก

ขั้นตอนและวิธีการเติมเงิน : คลิกที่นี่

ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ปรับเปลี่ยนจาก Enchant Stone Box v6 เป็น Enchant Stone Box v7 รายละเอียดคลิกด้านล่าง

ระบบ Enchant Costume Option

 

.