ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

12 ตุลาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 27 ตุลาคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

Memory Pot Scroll

เหมือนมีอะไรบางอย่างที่จำไม่ได้ หรือมันจะอยู่ในนี้กันนะ!

ม้วนคัมภีร์ที่กักเก็บความทรงจำเอาไว้ ลองเปิดออกดูสินี่อาจจะเป็นสิ่งที่เจ้าตามหาก็ได้นะ

ราคา 450 Cash

 


Special Memory Token Exchange

Exchange Machine (Link)


DID Cape [1]


Ancient Hero Boots [1]


Strong Healthy Armor [1]


Aquatic Spear [2]


Candy Bag Backpack (Range)


Cursed Knight’s Shield Box

ของภายในกล่องมี 2 ชิ้นคือ Cursed Knight Shield [1] และ Silver Angel Idol

 

โล่ Cursed Knight Shield [1] สามารถเพิ่ม Option แบบสุ่มได้ 2 ความสามารถ โดยใช้ Silver Angel Idol
(หาได้จากกล่อง Cursed Knight’s Shield Box หรือซื้อจาก Cat Hand Shop Assistant)
โดยเมื่อทำการสุ่มความสามารถมีโอกาสที่จะเปลี่ยนโล่ Cursed Knight Shield [1]
เป็น Purified Knight’s Shield [1] หรือ Bloody Knight’s Shield [1] ได้

 

โล่ Purified Knight’s Shield [1] สามารถเพิ่ม Option แบบสุ่มได้ 3 ความสามารถ โดยใช้ Gold Angel Idol  (หาซื้อจาก Cat Hand Shop Assistant)


โล่ Bloody Knight’s Shield [1] สามารถเพิ่ม Option แบบสุ่มได้ 2 ความสามารถ โดยใช้ Cursed Blood  (หาซื้อจาก Cat Hand Shop Assistant)


Invisible Box

ของภายในกล่อง มีโอกาสได้รับ 1 ชิ้น


Sillit Pong Box


Class Shadow Box (Shoes)


Class Shadow Box (Earring)


Kagerou Shadow Shoes


Kagerou Shadow Armor


Oboro Shadow Shoes


Oboro Shadow Armor


Windy Shadow Armor


Windy Shadow Shield


Envenom Shadow Armor


Envenom Shadow Shield


Guyak Pudding


[Scroll] Ghostring Scroll


Lapine Box (Malangdo Costume)


Lapine Box (Shadow)


Lapine Box (Costume Enchant Stone)


[Scroll] Tyr’s Blessing


Alchemist Box


Poison Bottle Box


ไอเท็ม Not For Sale ของกาชานี้


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *