ขั้นตอนและวิธีการเติมเงิน : คลิกที่นี่

  • ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ –  วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม เวลา 23:59 น. (เท่านั้น)

ใช้จ่ายสะสมครบ 100,000 Cash

  • เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2563 (หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์) – 31 สิงหาคม 2563 23:59น. ครบยอดสะสม 100,000 CASH จะได้รับไอเทมโปรโมชั่นทุกรางวัล
    – กรณีผู้เล่นใช้จ่ายสะสมตามระยะเวลาโปรโมชั่น 500,000 CASH (เกิน 100,000 CASH/ID) ผู้เล่นจะได้รับไอเทมโปรโมชั่นเพียง 1 เซตเท่านั้น / นับยอดจาก ID
    – 1 ID ต่อการเข้าร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น หมายความว่า 1 ID สามารถรับไอเทมโปรโมชั่นได้เพียง Server เดียวเท่านั้น
    – กรณีผู้เล่นใช้จ่าย Server Thor 50,000 CASH แล้วภายในช่วงเวลาโปรโมชั่นดังกล่าวใช้จ่ายเพิ่มอีก 50,000 CASH ใน Server Loki ผู้เล่นจะไม่ได้รับ Item promotion นี้ / ไม่นับยอดรวมการใช้จ่ายของทุก Server
  • ผู้เล่นจะได้รับ Promotion Item ผ่านทาง Rodex วันที่ 3 กันยายน 2563 (หลังปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์)
  • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

  

 

Archangel Wing Option Enchant

จำเป็นต้องใช้ 1,000,000 Zeny ในการ Option

 

หากต้องการลบ Option เพื่อสุ่ม Option ใหม่อีกครั้ง สามารถใช้ 3 Silvervine ในการลบ

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *