รายการอัพเดทวันที่ 27 สิงหาคม 2563

🌟🌟🌟🌟🌟

🌟 System

  • เพิ่มระบบ OTP ระบบความรักษาความปลอดภัยให้กับไอดี

 

 

🌟 Event และ Content Update

 

 

🌟 Promotion

 

 

 

🌟 Update การแก้ไข Bug

  • เควส Old Man And Cast – iron caldron
    • เพิ่ม NPC สำหรับขายไอเทมเควสสำหรับผู้เล่นที่ขายของเควสลง NPC
  • แก้ไขปัญหาการติด Cooldown skill ไม่ Reset จาก item ที่มี Effect “เพิ่ม delay”
  • แก้ไขการปรับ Zoom แผนที่

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *