เฉลิมฉลองกับเทศกาลฮาโลวีน พบกับกิจกรรมสุขหรรษา..ล่าท้าผี เพียงเพื่อนๆนักผจญภัย
ตามล่ามอนสเตอร์ประเภทที่กำหนด รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 50% กันไปเลย !!

  • เริ่มกิจกรรม:  29 ตุลาคม 2563 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)
  • สิ้นสุดกิจกรรม: 12 พฤศจิกายน 2563  (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์)

  • กิจกรรมนี้เข้าร่วมทุก Server
  • เมื่อทำการกำจัดมอนสเตอร์ที่กำหนดจะได้รับค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น 150%เฉพาะในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้น

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *