Dungeon Illusion of Moonlight

ปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครทราบได้ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ และเกิดขึ้นได้อย่างไร

สิ่งนั้นอาจจะเป็นความฝันของใครบางคนก็ได้ อาจจะเป็นความลับของโลกใบนี้ หรืออาจจะเป็นเรื่องราวจากมิติอื่น ซึ่งไม่มีใครอาจรู้ได้

เพราะไม่มีใครรู้ ก็ไม่อาจเรียกด้วยชื่อได้ และเพราะไม่มีใครรู้ ก็ไม่อาจอธิบายออกมาได้ เพียงแต่รู้สึกได้ถึงการมีอยู่ในโลกใบนี้สักแห่งหน

เงื่อนไข : จำกัด เลเวล 100 ขึ้นไป

1.เดินทางไปยังพิกัด /navi payon 164/229 เพื่อทำการสนทนากับ Payon Elder Saniul

2.หลังจากนั้นให้เดินทางไปยังพิกัด /navi pay_arche 48/137 เพื่อทำการสนทนากับ Young Scholar

3.เมื่อจบบทสนทนา ผู้เล่นจะถูกส่งมายังพิกัด /navi payon 105/320

4.ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังด้านในของปราสาทที่พิกัด /navi payon_in03 33/95 เพื่อทำการสนทนากับ Muyeon

หลังจากที่ผู้เล่นทำการสนทนากับ Muyeon แล้ว จะเกิดบทสนทนาต่อเนื่องขึ้น

5.เมื่อผู้เล่นทำการสนทนากับ Muyeon จะเป็นการเริ่มอีเว้นท์เข้าสู่ Illusion of Moonlight

6.หลังจากนั้นผู้เล่นจะถูกส่งมายังพิกัด /navi pay_d03_i 149/45 ให้ผู้เล่นทำการสนทนากับ Shimmering Portal

เมื่อทำการสนทนาอีกครั้งจะเป็นการเข้าสู่ดันเจี้ยน

7.เมื่อเข้าไปภายในดันเจี้ยนแล้ว ให้ผู้เล่นทำการรับเควสจาก Scholar Chunghae

(Daily Quest) จงหยุดจอมนักเวทย์ซะ!

ภารกิจ : กำจัด Wizard of Truth 1 ea และกลับมารายงานแก่ Scholar Chunghae

ของรางวัล : exp 300,000 jobexp 300,000 IllusionStone 1 (Daily Quest)

8.หลังจากผู้เล่นได้กำจัดมอนสเตอร์ Wizard of Truth เสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้เล่นกลับไปรายงานกับ Muyeon ที่ด้านในปราสาท พิกัด /navi payon_in03 33/95 เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ

(ของรางวัล : exp 500,000 jobexp 500,000 IllusionStone 5)


Daily Quest : อย่าปรานีกับภาพลวงตา

ผู้เล่นสามารถรับภารกิจได้จาก Soldier Junghee พิกัด /navi pay_d03_i 152/45

ภารกิจ : กำจัด Angry Nine Tail 20 ตัว และกลับมารายงานกับ Soldier Junghee

(ของรางวัล : Exp 300,000 Jobexp 300,000 IllusionStone 1 )


Daily Quest : สรรเสริญดวงวิญญาณของบรรพบุรุษ

ภารกิจ : กำจัด Resentful Soldier 20 ตัว และกลับมารายงานกับ Soldier Junghee

(ของรางวัล : Exp 300,000 Jobexp 300,000 IllusionStone 1 )


ผู้เล่นสามารถนำไอเท็มส่วนหนึ่งมาแลกเป็นไอเท็มที่มีประสิทธิภาพดีกว่าได้

  • Equipment ที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนจะต้องมีค่าอัพเกรดตั้งแต่ +9 ขึ้นไป

Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *