• ของรางวัล Daily Login จะเริ่มนับวันแรกของเดือนกันยายน ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

• ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *