• ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 หลังปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ –  วันจันทร์ที่ 27 ก.ค. เวลา 23:59 น. (เท่านั้น)

 

ใช้จ่ายสะสมครบ 1,000 Cash

 • เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายต่อวันครบ 1,000 CASH ตั้งแต่วันที่ 23 – 27 ก.ค. 2563 จะได้รับไอเทมโปรโมชั่น 1 กล่อง / สะสมได้ไม่เกิน 10 ครั้ง หรือ 10,000 Cash ต่อวัน
  – กรณีผู้เล่นใช้จ่ายครบภายในวันนั้น 10,000 CASH ผู้เล่นจะได้รับกล่องโปรโมชั่น 10 กล่อง ต่อวัน
  – 1 ID ต่อการเข้าร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น หมายความว่า 1 ID สามารถรับไอเทมโปรโมชั่นได้เพียง Server เดียวเท่านั้น
  – กรณีผู้เล่นใช้จ่าย Server Thor 5,000 CASH แล้วภายในวันดังกล่าวใช้จ่ายเพิ่มอีก 5,000 CASH ใน Server Loki ผู้เล่นจะได้รับ Item promotion เพียง 5 กล่อง เท่านั้น / ไม่นับยอดรวมการใช้จ่ายของทุก Server / การใช้จ่ายนับเพียง Server เดียวจากยอดที่สูงที่สุดในเซิฟเวอร์ นั้น ๆ
 • ผู้เล่นจะได้รับ Promotion Item ผ่านทาง Rodex วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 (เวลาประมาณ 11.59 น.) (หลังปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์)
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

 

ใช้จ่ายสะสมครบ 100,000 Cash

 • เมื่อผู้เล่นใช้จ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 23 – 27 ก.ค. 2563 ครบยอดสะสม 100,000 CASH จะได้รับไอเทมโปรโมชั่น 1 กล่อง
  – กรณีผู้เล่นใช้จ่ายสะสมตามระยะเวลาโปรโมชั่น 500,000 CASH (เกิน 100,000 CASH/ID) ผู้เล่นจะได้รับกล่องโปรโมชั่นเพียง 1 กล่อง เท่านั้น / นับยอดจาก ID
  – 1 ID ต่อการเข้าร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น หมายความว่า 1 ID สามารถรับไอเทมโปรโมชั่นได้เพียง Server เดียวเท่านั้น
  – กรณีผู้เล่นใช้จ่าย Server Thor 50,000 CASH แล้วภายในช่วงเวลาโปรโมชั่นดังกล่าวใช้จ่ายเพิ่มอีก 50,000 CASH ใน Server Loki ผู้เล่นจะไม่ได้รับ Item promotion นี้ / ไม่นับยอดรวมการใช้จ่ายของทุก Server/การใช้จ่ายนับเพียง Server เดียวจากยอดสะสมที่สูงที่สุดในเซิฟเวอร์ นั้น ๆ
 • ผู้เล่นจะได้รับ Promotion Item ผ่านทาง Rodex วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 (เวลาประมาณ 11.59 น.) (หลังปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์)
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

 

 

 

 

 

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *