กิจกรรมเก็บเลเวลโดรัม เมี๊ยว!

ระยะเวลากิจกรรม : 17 มิถุนายน 2564 - 1 กรกฎาคม 2564

เงื่อนไขกิจกรรม
 1. ผู้เล่นต้องทำการเก็บเลเวลจนถึงขั้นเลเวล 120,140, 160 จะรับของรางวัล
 2. อาชีพที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เฉพาะ Doram เท่านั้น
 3. สงวนสิทธิ์ 1ID ต่อ1สิทธิ์เท่านั้น
 4. ของรางวัลจะได้รับวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ของรางวัลกิจกรรม
 1. Level 120 
  HE Bubble Gum 10 ea
  [Not For Sale] Blessing Lv.10 Scroll 50 ea
  [Not For Sale] Increase Agility Lv.10 Scroll 50 ea
 2. Level 140
  [Not For Sale] Red Booster 30 ea
  [Not For Sale] Power Booster 30 ea
  [Not For Sale] Unlimited Drink 30 ea
 3. Level 160
  Costume Doram Balloon 1 ea (สามารถ Enchant ได้)
  [Not For Sale] Token of Siegfried 20 ea

กิจกรรมเพิ่มค่าประสบการณ์ เมี๊ยว!

ระยะเวลากิจกรรม : 18 มิถุนายน 2564 (12:00 น.) – 21 มิถุนายน 2564 (12:00 น.)

เงื่อนไขกิจกรรม

 1. เพิ่มค่าประสบการณ์ +50% ให้ทุกเซิฟเวอร์

Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *