ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 20 มิถุนายน 2567 – 18 กรกฏาคม 2567 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

รายละเอียดกิจกรรม

 

NPC Myolnir : EDDA Determined Enchant การันตี Enchant [Slot 4]

1. NPC Myolnir ให้บริการอยู่ที่ /navi yuno 214/352

2. NPC สามารถให้บริการตามหัวข้อดังนี้

  • หัวข้อ “Reset Enchant”
   • ผู้เล่นสามารถทำการ Reset Enchant ทั้งหมดของอาวุธ EDDA Bio Lab ได้
   • จำเป็นต้องสวมใส่อาวุธก่อนใช้บริการ
   • อาวุธจำเป็นจะต้องมีการ Enchant Slot 3 แล้วเท่านั้น จึงจะสามารถ Reset ได้
   • ค่าใช้จ่าย Silvervine 100ea
   • อัตราการรีเซ็ตมีโอกาสสำเร็จ 100%

 

  • หัวข้อ “Determined Enchant(สล็อตช่องที่ 4เท่านั้น)”
   • ผู้เล่นสามารถเลือก Enchant อาวุธ EDDA Biolab ใน Slot 4 ได้แบบการันตีสำเร็จ 100%
   • จำเป็นต้องสวมใส่อาวุธก่อนใช้บริการ
   • ค่าใช้จ่าย Somatology Experimental Fragment จำนวน 5,000ea

 

รายการ Enchant Option [Slot 4]
Fighting Spirit 4Lv Spell 1Lv Expert Archer 1Lv
Fighting Spirit 5Lv Spell 2Lv Expert Archer 2Lv
Fighting Spirit 6Lv Spell 3Lv Expert Archer 3Lv
Sharp 1Lv Critical 1Lv
Sharp 2Lv Critical 2Lv
Sharp 3Lv Critical 3Lv


NPC Gunlar : EDDA Weapon Exchange

1. NPC Gunlar ให้บริการอยู่ที่ /navi yuno 217/352

2. NPC สามารถให้บริการตามหัวข้อดังนี้

  • หัวข้อ “ซื้อ Fate Dagger”
   • ผู้เล่นสามารถซื้อ [Event] Fate Dagger 1ea ได้ด้วย Silvervine 30ea
   • [Event] Fate Dagger เป็นอาวุธชั่วคราวที่สวมใส่ได้ทุกอาชีพและจะถูกลบหลังจากสิ้นสุดกิจกรรม
   • คำเตือน [Event] Fate Dagger ไม่สามารถถอดการ์ดได้ , ไม่สามารถ Enchant EDDA Option ได้
   • [Event] Fate Dagger สามารถนำไปตีบวกได้ (ใช้ Guarantee Ticket ได้)

 

  • หัวข้อ “Fate Dagger >> Edda” (จำเป็นต้องสวมใส่ [Event] Fate Dagger)
   • ผู้เล่นสามารถนำ [Event] Fate Dagger 1ea มาแลกเปลี่ยนเป็นอาวุธ EDDA Bio Lab ได้ 1 ชิ้น โดยสามารถเลือกอาวุธได้ทุกประเภท ทุกอาชีพ
   • [Event] Fate Dagger ที่นำมาแลกต้องมีระดับการอัพเกรดตั้งแต่ +11 ขึ้นไปเท่านั้น
   • การ์ด, Enchant, ระดับการอัพเกรด ของอาวุธ EDDA ที่ได้รับมา จะตรงกับของ Fate Dagger ที่นำมาแลกเปลี่ยนโดยไม่มีอะไรสูญหายหลังจากแลกเปลี่ยน
   • คำเตือน [Event] Fate Dagger ที่มีการ์ดติดตั้ง 3 ใบ จะไม่สามารถทำการแลกเปลี่ยนเป็นอาวุธอื่นได้อีกนอกจาก Repent Slasher [3] เท่านั้น
   • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยน

 

  • หัวข้อ “Edda >> Fate Dagger” (จำเป็นต้องสวมใส่ อาวุธ EDDA)
   • ผู้เล่นสามารถนำ [อาวุธ EDDA ชนิดใดก็ได้] 1ea มาแลกเปลี่ยนเป็น [Event] Fate Dagger 1ea
   • [อาวุธ EDDA] ที่นำมาแลกต้องมีระดับการอัพเกรดตั้งแต่ +11 ขึ้นไปเท่านั้น
   • การ์ด, Enchant, ระดับการอัปเกรด ของ [Event] Fate Dagger ที่ได้รับมา จะตรงกับ อาวุธ EDDA ที่นำมาแลกเปลี่ยนโดยไม่มีอะไรสูญหายหลังจากแลกเปลี่ยน
   • คำเตือน [Event] Fate Dagger ที่มีการ์ดติดตั้ง 3 ใบ จะไม่สามารถทำการแลกเปลี่ยนเป็นอาวุธอื่นได้อีกนอกจาก Repent Slasher [3] เท่านั้น
   • ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยน Silvervine 30 ea


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *