กิลด์ที่ได้ยึดครองบ้านตามที่ทีมงานระบุไว้ จะได้รับโค้ดสุดพิเศษช่วยเหลือช่วงสถานการณ์ COVID-19 ส่งผ่าน RODEX ในวันทำการวันถัดไปของวันทำการ (โค้ดไอเทมดังกล่าวสามารถใช้งานกับ Grab Food เท่านั้น)

กิลด์ที่ทำการยึดครองบ้านตามที่ทีมงานระบุไว้ได้ เมื่อจบเวลากิลด์วอร์ ณ วันนั้นๆ ให้คงสภาพสมาชิกและกิลด์ไว้ตามเดิมจนถึงเวลา 00.00 น. ของวันนั้น

ทีมงานจะทำการตรวจสอบข้อมูลโดยยึดตามเวลา 00.00 น. ของวันวอร์ดังกล่าว หากสมาชิกออกจากกิลด์ก่อนเวลา 00.00 น. จะไม่สามารถรับของรางวัลได้

กิจกรรมจะจัดทุกประเภทของกิลด์วอร์ (TE, SE, FE) และจัดทุกอาทิตย์ ตลอดจนจบเดือนกันยายน

 


You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *