ระยะเวลากิจกรรม วันที่ 09 กันยายน 2564 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) ไปจนถึง วันที่ 23 กันยายน 2564 05.59 น. (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

  • Eden Quest Level 1 – 99 จะเพิ่มค่า EXP +100% 
  • Eden Quest Level 100 – 140 จะเพิ่มค่า EXP +20%

หมายเหตุ : Base EXP ที่ได้รับจากเควสนั้นสามารถเพิ่มได้โดยการใช้ไอเท็ม Field Manual หรือ He Battle Manual

สามารถดูวิธีกดรับเควสทีเดียวได้ที่นี้ คลิกเลย ! 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *