ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

20 มกราคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 3 กุมภาพันธ์ 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

Emerald Wing Scroll

ราคา (450 Cash)

วงเดียวเพื่อครองพิภพ วงเดียวเพื่อค้นพบจบหล้า

วงเดียวเพื่อสาปสิ้นทุกวิญญาณ์ พันธนาไว้ในความมืดมน

ที่กล่าวไปข้างต้นนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับของในกาชานี้แค่มันเป็นแหวนที่สุดแข็งแกร่งเหมือนกันเท่านั้นแหละ


 

Sealed Card


 

Emerald Ring [1]


 

Costume Angel Ribbon Wing


 

Costume Single Wing


 

Costume Protect Feathers


 

Angeling Suit [1]


 

Costume Ponytail Hair (Green)


 

Costume Angel Wing


 

Sillit Pong Box


 

Stabillity Shadow Box

Plasterer’s Shadow Armor II

Insomniac Shadow Shoes II

Peerless Shadow Armor II

Adurate Shadow Shoes II

Unfrozen Shadow Weapon II

Neutral Shadow Weapon II

Curse Lift Shadow Pendant II

Vitality Shadow Earring II


 

Angel Poring Boots Box

Leo Constellation Stone

Capricorn Constellation Stone

Aquarius Constellation Stone

Pisces Constellation Stone

Scorpio Constellation Stone

Taurus Constellation Stone


 

Class Shadow Box (Armor)


 

Class Shadow Box (Pendant)


 

Stability Shadow Shield


 

Doram Magical Shadow Armor


 

Doram Magical Shadow Shoes


 

Insomniac Shadow Armor


 

Insomniac Shadow Shoes


 

Boned Shadow Earring


 

Resist Spell Power Shadow Pendant


 

Cloaking Shadow Earring


 

Cloaking Shadow Pendant


 

Athena Shadow Earring


 

Boned Shadow Pendant


 

Endless Cat Hand Ticket 7day Box


 

Lapine Box (Malangdo Costume)


 

Lapine Box (Shadow)


Lapine Box (Costume Enchant Stone)


 

Shadow Cube (Earing)


 

Shadow Cube (Pendant)


 

Guyak Pudding 5 ea


 

[Scroll] Abrasive 5 ea


 

Mana + 5 ea


 

Full SwingK 5 ea


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *