Event แลกเปลี่ยน Stone coin การันตีไอเทม
ระยะเวลากิจกรรม : 08/04/2021 – 22/04/2021 05.59น. 

กติกากิจกรรม
1.ทุก ๆ การแลกเปลี่ยน Malangdo costume ผู้เล่นจะได้รับเหรียญ Event Stone Coin 1ea
2.เหรียญ Event Stone Coin สามารถนำไปแลกเปลี่ยนหิน Enchant stone และ Limited Costume ได้ที่ NPC Mystery Shop /navi malangdo 122/152
   NPC Mystery Shop /navi malangdo 122/152
3.เหรียญ Event Stone coin และ NPC Mystery Shop จะถูกลบจากตัวเกมเมื่อจบระยะเวลากิจกรรม
4.ไอเทมที่ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนได้เป็นไปตามอัตราตารางด้านล่างนี้

ตัวอย่างการสวมใส่

Flash Sale รับเหรียญ Event Stone Coin ฟรีเพิ่มเติม อ่านรายละเอียดคลิก

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *