ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม
22 เมษายน 2564 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 06 พฤษภาคม 2564 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)


ขั้นตอนและวิธีการเติมเงิน : คลิกที่นี่

INVISIBLE Scroll
ม้วนคัมภีร์ที่มีโอกาศลุ้นรับชุดสวมใส่ที่ทำให้คุณล่องหนหายไปราวกับไม่มีตัวตน
ราคา : ( 450 CASH )

Sealed Gloom Card

Costume : Test Subject Aura

Guardian Soul

Imperial Feather

Strong Healthy Armor [1]

Unexpected Fortune Armor [1]

Invisible Box
อ่านรายละเอียดด้านล่าง !

Royal Guard Shield Shadow

Royal Guard Shadow Weapon

Hunter Shadow Armor

Hunter Shadow Shoes

Archer Shadow Earring

Archer Shadow Pendant

Magical Shadow Earring

Magical Shadow Pendant

Magical Shadow Weapon

Physical Shadow Earring

Physical Shadow Pendant

Physical Shadow Weapon

Physical Magical Mix Box
อ่านรายละเอียดด้านล่าง !

และไอเท็มอื่นๆ
[Scroll] Abrasive 5 EA
Unlimited Fly Wing 1 day Box 1 EA
Lapin Box (Malangdo Costume) 1 EA
Lapin Box (Costume Enchant Stone) 1 EA
Lapin Box (Shadow) 1 EA
Shadow Random Option Box 1 EA
[Scroll] Increase Agility Lv1.10 Scroll 5 EA
[Scroll] Blessing Lv.10 Scroll 5 EA

Invisible Box
ภายในบรรจุ Invisible Cap, Invisible Sunglasses, Invisible Mask หรือ Invisible Manteau อยู่ 1 ชิ้น
ไม่สามารถรู้ได้ว่ามีอะไรอยู่ภายในจนกว่าจะลองเปิดดู
น้ำหนัก : 0

Invisible Cap

Invisible Manteau

Invisible Mask

Invisible Sunglasses

Physical Magical Mix Box
เมื่อใส่ Physical Shadow (Weapon, Earring, Pendant) หรือ Magical Shadow (Weapon, Earring, Pendant)
ที่อัพเกรดขั้น 7 ขึ้นไป ชิ้นส่วนใดก็ได้ 3 ea, จะได้รับ
Physical Shadow (Armor, Shoes, Shield) หรือ Magical Shadow (Armor, Shoes, Shield) 1 ea
ค่าอัพเกรดของไอเทมวัตถุดิบนั้นไม่มีผลต่อผลลัพธ์ที่ได้
น้ำหนัก : 1

Magical Shadow Armor

Magical Shadow Shield

Magical Shadow  Shoes

Physical Shadow Armor

Physical Shadow Shield

Physical Shadow Shoes


You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *