ระยะเวลากิจกรรม

 ตลอดเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 12 พ.ย. 2565 – 30 พ.ย. 2565)

หมายเหตุ : ปิดระบบพันธมิตรจนถึงวันที่ 2 ธ.ค. 2565

 

รายละเอียดกิจกรรม

Step 1 : ครองปราสาทที่กำหนดในแต่ละวันกิลด์วอ

โดยจะมีการกำหนดปราสาทของกิลด์วอทุกประเภท (TE วันอังคาร, FE วันพุธและเสาร์, SE วันอาทิตย์)

กิลด์ที่ครองบ้านที่กำหนด จะได้รับของรางวัลเป็นรายครั้ง 

โดยแต่ละครั้งรับของรางวัลได้สูงสุด 56 ชุด (ตามจำนวนสมาชิกกิลด์)

 

เงื่อนไข :

 1. หลังเวลา 22.00 น. (เวลาจบกิลด์วอ) ของทุกครั้ง
  สมาชิกกิลด์ที่ต้องการรับของรางวัล จะต้องอยู่ในกิลด์จนถึงเวลา 23.59 น. ของวันนั้นๆ 
 2. ของรางวัลจะแจกให้ผ่านทาง RODEX โดยยึดตาม ROID สูงสุดได้ 56 ROID ต่อ 1 ครั้งวอ (1 ID รับได้ 1 ครั้ง / 1 กิลด์วอ)
 3. ของรางวัลจะจัดส่งให้เป็นรอบ จัดส่งหลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ในสัปดาห์ถัดมา 
 4. ไม่จำกัดสิทธิ์ในการยึดครองปราสาท กิลด์เดียวกันจะสามารถยึดครองปราสาทที่กำหนดได้ทุกประเภทกิลด์วอ
  กล่าวคือ หากกิลด์ A ยึดครองปราสาทที่กำหนดในวันที่ 12 พ.ย. (กิลด์วอประเภท FE) ได้
  และกิลด์ A สามารถยึดครองปราสาทที่กำหนดได้ในวันที่ 13 พ.ย. (กิลด์วอประเภท SE) 

  ในวันปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ที่ 17 พ.ย. จะได้รับของรางวัล ผ่านทาง RODEX โดย 1 ROID จะได้รับของรางวัล 2 ชุด

 


 

Step 2 : ตลอดระยะเวลากิจกรรม หากกิลด์ใดสามารถยึดครองปราสาทที่กำหนด

ได้ตามเงื่อนไข รับของรางวัลโบนัสเพิ่มเติม 

 

 

เงื่อนไข : 

 1. ของรางวัลจะแจกให้ผ่านทาง RODEX ให้กับ ROID ของหัวหน้ากิลด์ที่ได้รับรางวัล
 2. ของรางวัลจะจัดส่งให้วันที่ 1 ธ.ค. 2565
 3. จำกัดสิทธิ์ในการยึดครองปราสาท กิลด์เดียวกันจะสามารถได้รับรางวัลเพียง 1 ประเภทกิลด์วอเท่านั้น
  กล่าวคือ หากกิลด์ A ยึดครองปราสาทของกิลด์วอประเภท FE ได้ตั้งแต่ 4 ครั้ง ขึ้นไป จาก 6 ครั้ง
  และกิลด์ A สามารถยึดครองปราสาทของกิลด์วอประเภท SE ได้ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป จาก 3 ครั้ง 

  ในวันปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ที่ 1 ธ.ค. จะได้รับของรางวัลเพียงชุดเดียว
  โดยยึดตามรางวัลที่ใหญ่ที่สุด คือจะได้รับของรางวัลของกิลด์วอประเภท FE

 ➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/

➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *