ระยะเวลากิจกรรม
10 กันยายน 2563 หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ – 29 กันยายน 2563 (จำเป็นต้องเลื่อนวันปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์)

Event: Thanksgiving
เงื่อนไขตัวละคร : Level 50 ขึ้นไป

เริ่มเควสให้เราไปที่ Alberta พิกัด 138 169 เพื่อคุยกับ Gun Conductor Lana เพื่อเข้าร่วมอีเว้นท์ก่อกองไฟ

เมื่อเข้าร่วมอีเว้นท์แล้วจะได้รับภาระกิจให้หาของทั้งหมด 3 อย่าง ดังนี้

  Tree Root จำนวน 10 ชิ้น หาได้จาก Willow
 Goodly Bough จำนวน 5 ชิ้น หาได้จาก Elder Willow
*หมายเหตุ เฉพาะ Elder Willow ตัวกิจกรรมเท่านั้น
Fire Arrow จำนวน 1 ชิ้น หาได้จาก Tool Dealer ที่ Alberta Island
[ alb2trea (87, 65) ]

เมื่อนำไอเทมมาครบตามกำหนดจะได้รับไอเทม Free Pass Ticket และสุ่มไอเทมกิจกรรมอีก 1 อย่าง

Free Pass Ticket

และสุ่มไอเทมอีก 1 อย่างดังนี้ดังนี้

 

 

 

Costume Harvest Festival Hat

 

เมื่อทำเควสสำเร็จ จะเข้าสู่ช่วง Daily Quest หรือเควสประจำวัน 3 เควส และ Main Quest 1 เควส ดังนี้
1. Daily Quest กิ่งไม้ที่ฟื้นคืนชีพ
2. Daily Quest ล่าหมูป่า
3. Daily Quest จัดเตรียมเทศกาลเก็บเกี่ยว
4. Main Quest: ความหมายของเทศกาลเก็บเกี่ยว

Daily Quest กิ่งไม้ที่ฟื้นคืนชีพ
เงื่อนไขตัวละครที่สามารถทำได้ : เลเวล 50 ขึ้นไปไม่จำกัดอาชีพ
เริ่มต้นให้ไปที่ Alberta พิกัด 134 162 เพื่อคุยกับ NPC Wizard Luna เพื่อรับเควสกิ่งไม้ฟื้นคืนชีพ

โดยเควสจะให้กำจัด Elder Willow จำนวน 10 ตัว และหา ไอเทม Goodly Bough จำนวน 10 ชิ้น

เมื่อสำเร็จจะได้รับไอเทมแบบสุ่ม และเควสจะถูกรีเซ็ตทุกๆ 4 นาฬิกา

 

 

Daily Quest ล่าหมูป่า
เงื่อนไขตัวละครที่สามารถทำได้ : เลเวล 50 ขึ้นไปไม่จำกัดอาชีพ

ให้ไปหา Selena ที่ Alberta พิกัด 152 198 แล้วได้รับไอเทม Savage Trap สำหรับจับ Savage

โดยเควสจะให้ทำการจับ Savage10 ตัวกลับมา (Savage ตัวกิจกรรมเท่านั้น)

เมื่อสำเร็จจะได้รับคูปองและไอเทมแบบสุ่ม

และเควสจะถูกรีเซ็ตทุกๆ 4 นาฬิกา

 

Daily Quest จัดเตรียมเทศกาลเก็บเกี่ยว
เงื่อนไขตัวละครที่สามารถทำได้ : เลเวล 50 ขึ้นไปไม่จำกัดอาชีพ

ให้ไปหา Songhwa ที่ Alberta พิกัด 119 193 เพื่อรับเควส
แล้วจะขอให้ช่วยหาวัตถุดิบเทศกาลเก็บเกี่ยวที่ขาดเหลือ (Random 1 ใน 3 ชนิด)

วัตถุดิบทำ Rice Cake
Grain1 ea Honey 3 ea Green Herb 10 ea
วัตถุดิบทำ Moon Cake :
Yellow Spice 1 ea /Trunk 3 ea
วัตถุดิบทำ Grilled Turkey :
Plain Sauce 1 ea, Lemon 3 ea, Carrot 10 ea

เมื่อนำวัตถุดิบมาครบแล้วให้กลับมาคุยกับ Songhwa แล้วจะได้รับของรางวัลแบบสุ่ม
และเควสจะถูกรีเซ็ตทุกๆ 4 นาฬิกา

Main Quest: ความหมายของเทศกาลเก็บเกี่ยว
เงื่อนไขตัวละครที่สามารถทำได้ : เลเวล 50 ขึ้นไปไม่จำกัดอาชีพ

ให้ไปหา Children ที่ Alberta พิกัด 140 217 ที่กำลังทำตระกร้าผลไม้อยู่เพื่อรับเควส ผู้ปกครองก็มารับเด็กกลับไป แล้วมีเด็กถอนหายใจคนหนึ่งจึงหันไปพูดคุยด้วยและต้องช่วย เด็กหาวิธีทำให้ทั้งสองบ้านคืนดีกัน
จากนั้นให้ไปยังแผนที่ pay_fild03 พิกัด 211 174
เด็กจะให้เราหาแอปเปิ้ล 2 ลูก โดยแอปเปิ้ลนั้นสามารถกดคลิกที่ Apple Tree ด้านบนของ NPC ได้ (หมายเหตุ ต้องพก Apple ในตัวให้พอดีไม่งั้นจะไม่สามารถดำเนินเควสต่อได้)

จากนั้นจะได้รับ Fruit Basket จำนวน 1 ชิ้น


จากนั้นให้ไปยัง Alberta พิกัด 47 118 เพื่อนำตระกร้าผลไม้ไปให้กับครอบครัวของ Zinco


จากนั้นให้กลับไปยัง pay_fild03 พิกัด 211 174
เมื่อไปถึงจะพบว่ามันหวานได้หายไป

เมื่อคุยไปเรื่อยๆเด็กจะให้เราหา Sweet Potato 5 ea และ Apple 5 ea เพื่อสำหรับล่อหมูป่าออกไป เมื่อนำมาครบแล้วจะได้รับ Free Pass Ticket , ไอเทมแบบสุ่ม และ Costume Autumnal Flavor หลังจากนี้จะสามารถรับ Daily Quest ส่งอาหารและผลไม้ได้

คุณสมบัติของ Costume Autumnal Flavor

Daily Quest ส่งอาหารและผลไม้
เงื่อนไขตัวละครที่สามารถทำได้ : เลเวล 50 ขึ้นไปไม่จำกัดอาชีพ

ให้ไปหาเด็กและช่วยคุณยายทำตระกร้าผลไม้ ที่ Alberta พิกัด 140 217

โดยวัตถุดิบที่ต้องหา

Grilled Corn จำนวน 3 ea หาได้จาก Savage ตัวกิจกรรมเท่านั้น
Apple 3 ea
Sweet Potato 3 ea
เมื่อนำมาครบแล้วจะได้รับ Fruit Basket

Fruit Basket ไปส่งให้กับ NPC ทั้ง 3 ตัวตามพิกัดดังนี้

Foreigner Alberta พิกัด 208 50

Sailor Alberta พิกัด 231 117

Old Man Alberta พิกัด 108 236

เสร็จแล้วให้กลับไปหา Children จะได้รับ Free Pass Ticket และไอเทมสุ่มอีก 1 อย่าง

 

Free Pass Ticket

วิธีใช้งาน : สามารถใช้งานกับ NPC Speed Boat Caption จะสามารถวาร์ปไปยังเมืองที่กำหนดได้โดยมีทั้งหมดดังนี้ (NPC อยู่ที่ Alberta พิกัด 141 170)

เมื่องที่สามารถไปได้มีดังนี้

Amatsu, Ayothaya, Brasilis, Dewata
Kunlun, Louyang, Malaya, Moscovia

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *