📢รายการอัปเดต วันที่ 21 เมษายน 2565📢

✨ Update

 • เพิ่ม ตัวเลือก 100% ในระบบ Enchant ของ Illusion item
  โอกาสติด 100% ใช้ 1,000,000 Zeny
  โอกาสติด 100% ใช้ 5 Illusion Stone

✨  แก้ไข

 • แก้ไขคำอธิบาย
  – Fairy Leaf Powder
  – [Not For Sale] Fairy Leaf Powder
  – Thorny Buckler
 • แก้ไขการทำงานของ สกิลประเภท Trap เมื่อ ใช้งานกับ Monster ประเภท Boss ให้ทำงานให้ถูกต้อง

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *