ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

28 เมษายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 12 พฤษภาคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

Hero Knight Scroll

ราคา (450 Cash)

คัมภีร์ของนักรบ ผู้เป็นสัญลักษณ์ของจิตวิญญาณที่ไม่ย่อท้อ
(คำเตือน – หากเปิดใช้หลังวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ จะไม่ได้รับ Special Knight Badge Exchange)


 

Special Knight Badge Exchange


 

Sealed Kiel Card


 

Record of Swordman [1]


 

Fallen Warrior’s Headgear 12 Refine Cube


 

Glast Heim Spectator


 

Cursed Mad Bunny


 

Knit Cap Of Water [1]


 

Stability Shadow Random Box


 

Sura Shadow Weapon


 

Sura Shadow Shield


 

Class Shadow Box (Weapon)


 

Class Shadow Box (Earring)


 

Reload Shadow Shield


 

Reload Shadow Armor


 

Reload Shadow Shoes


 

Insomniac Shadow Armor


 

Insomniac Shadow Shoes


 

Lapine Box (Malangdo Costume)


 

Lapine Box (Shadow)


 

Lapine Box (Costume Enchant Stone)


 

Endless Cat Hand Ticket 7day Box


 

Accessory Card Album


 

Shoes Card Album


 

[Scroll] Red Booster


 

[Scroll] Unlimited Drink


 

[Scroll] Power Booster


 

Mana +


 

Full SwingK


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *