เงื่อนไขในการเริ่มทำเควส : เลเวล 140 ขึ้นไป

[Turtle Island] เร้นลับ
1.ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi alberta 211/28 เพื่อทำการสนทนากับ Knight Aylvar

ผู้เล่นจะได้รับไอเทม Shell Fragment 1 ea และจะถูกส่งไปยังพิกัด /navi tur_d03_i 132/187

2.หลังจากผู้เล่นถูกส่งมายังพิกัด /navi tur_d03_i 132/187 ให้ผู้เล่นทำการรับภารกิจกับ Girl [Narin]
ผู้เล่นจะได้รับภารกิจทั้งหมด 3 ภารกิจด้วยกัน (ไม่จำเป็นต้องทำตามลำดับ)
ถ้าทำเควส 1,2 เป็นเควสสุดท้าย ให้ลงไปที่ Old Archery / ถ้าทำเควส 3 เป็นเควสสุดท้าย จะบอกในระหว่างการสนทนาว่ากำลังอยู่ใน Old Archery
จะบอกพิกัดแต่ละเควสในมินิแมป

ภารกิจที่ 1 ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi tur_d03_i 80/180 เพื่อทำการสนทนากับ An Impatient Man

ภารกิจที่ 2 ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi tur_d03_i 235/187 เพื่อทำการสนทนากับ An susceptible soldier

ภารกิจที่ 3 ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi tur_d04_i 96/112 เพื่อทำการสนทนากับ Fragile Woman

3.หลังจากนั้นให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi tur_d04_i 26/167 ทำการสนทนากับ Archeologist Leiphen เพื่อทำการรับภารกิจ [หาเสบียงฉุกเฉิน 1, 2]
Archeologist Leiphen จะให้ภารกิจ ล่า Ominous Permeter, Ominous Solider, Ominous Freezer, Ominous Heater อย่างละ 10 ตัว, ส่ง Rotten Meat 10 ea

4.เมื่อทำการล่ามอนส์เตอร์และสะสมไอเทมได้ครบแล้ว ให้ผู้เล่นทำการมาส่งภารกิจที่ Archeologist Leiphen อีกครั้งนึง

5.เมื่อทำการส่งภารกิจแล้ว ให้ผู้เล่นเดินทางต่อไปยังพิกัด /navi tur_d04_i 96/112 เพื่อทำการสนทนากับ Fragile Woman
เพื่อทำการรับภารกิจ[เรื่องที่ลืมไปนานแล้ว]

6.หลังจากทำการสนทนากับ Fragile Woman ให้ผู้เล่นเดินทางไปพบกับ Girl ที่พิกัด /navi tur_d03_i 139/186 เพื่อทำการรับภารกิจ [เรื่องราวต่อจากนั้น]

7.ทำการสนทนากับ Girl อีกครั้ง เพื่อทำการรับภารกิจ [เรื่องราวต่อจากนั้นอีก]

8.คืนไอเทม Shell Fragment ทั้งหมดที่มีอยู่เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ

รางวัล Exp 3,600,000, Job Exp 2,400,000, Illusion Stone 5 ea
จบเควสเนื้อเรื่องและรับเควส [หยุดพักสักครู่และตามสัญญา(รีเซ็ต 04.00 น.)]


 

Daily Quest

[ความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือน ]

1.เดินทางไปทำการรับภารกิจ [ความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือน 1] กับ Girl[Narin] ที่พิกัด /navi tur_d03_i 139/186

2.หลังจากรับภารกิจ [ความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือน 1] กับ Girl เสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้เล่นเดินทางไปพบกับ Archeologist Leiphen ที่พิกัด /navi tur_d04_i 26/167
เพื่อทำการรับภารกิจ [ความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือน 2]

3.หลังจากนั้นให้ผู้เล่นกลับไปรายงานภารกิจกับ Girl ที่พิกัด /navi tur_d03_i 139/186 เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ [ความทรงจำที่ไม่อาจลืมเลือน]

รอคูลดาวน์(รีเซ็ต 04.00 น.) รางวัล Exp 1200000, Job Exp 1000000, Illusion Stone 1 ea


 

[ความปรารถนาอันไร้ค่า]

1.ผู้เล่นเดินทางไปรับภารกิจ [ความปรารถนาอันไร้ค่า] กับ An susceptible soldier ที่พิกัด /navi tur_d03_i 235/187
ผู้เล่นจะได้รับภารกิจให้ทำการล่า Ominous Assaulter 10 ตัว, ส่ง Old Metal Pieces 5 ea Ominous Assaulter
ในขณะที่ได้รับเควส [ความปรารถนาอันไร้ค่า] มีโอกาส 80% ที่จะได้รับไอเทม Old Metal Pieces

2.เมื่อล่ามอนสเตอร์และสะสมไอเทมได้ครบแล้ว ให้ผู้เล่นกลับไปรายงานภารกิจกับ An susceptible soldier เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ [ความปรารถนาอันไร้ค่า]

รอคูลดาวน์(รีเซ็ต 04.00 น.)], รางวัล Exp 1,200,000, Job Exp 1,000,000, Illusion Stone 1 ea


 

[ความหิวไม่มีวันหยุด]

1.ให้ผู้เล่นเดินทางไปรับภารกิจ [ความหิวไม่มีวันหยุด] กับ Fragile Woman ที่พิกัด /navi tur_d04_i 96/112
ผู้เล่นจะได้รับภารกิจให้ทำการ ล่า Ominous Permeter, Ominous Solider, Ominous Freezer,Ominous Heater อย่างละ 10 ตัว, และทำการส่ง Rotten Meat 10 ea

2.เมื่อผู้เล่นทำการล่ามอนสเตอร์และรวบรวมไอเทมได้ครบจำนวนแล้ว ให้ผู้เล่นกลับไปรายงานภารกิจกับ Fragile Woman ที่พิกัด /navi tur_d04_i 96/112 เป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจ

รอคูลดาวน์(รีเซ็ต 04.00 น.)], รางวัล Exp 1,200,000, Job Exp 1,000,000, Illusion Stone 1 ea


 

การแลกเปลี่ยนไอเทมสวมใส่

NPC Equipment Researcher จะตั้งอยู่ที่พิกัด /navi alberta 225/28
หากผู้เล่นนำไอเทม +9 ที่มีอยู่และวัตถุดิบเพิ่มเติมมา จะให้แลกเป็นไอเทมสวมใส่ใหม่

รายการแลกเปลี่ยน

+9 Immaterial Sword + Illusion Stone 100 ea / Logbooks 50 ea = Illusion Immaterial Sword
+9 War Axe + Illusion Stone 100 ea / Dark Soul Fragment 200 ea = Illusion War Axe
+9 Poll Axe + Illusion Stone 100 ea / Dark Soul Fragment 200 ea = Illusion Pole Axe
+9 Fuuma Wing Shuriken + Illusion Stone 100 ea / Old Turtle Shells 200 ea = Illusion Wing Shuriken
+9 Iron Driver + Illusion Stone 100 ea / Old Turtle Shells 200 ea = Illusion Iron Driver
Fancy Flower + Illusion Stone 50 ea / Old Doll 50 ea = Illusion Fancy Flower

 

การอัญเชิญบอส

เมื่อล่า Ominous Assaulter, Ominous Solider, Ominous Freezer, Ominous Heater, Ominous Permeter 2500 ตัว(รวมทั้งหมด 12500 ตัว) แล้ว
จะขึ้นข้อความแจ้งเตือนการอัญเชิญในแมปแล้วจะทำการเรียก Ominous Turtle General ออกมา


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *