ผู้เล่นสามารถซื้อไอเท็ม Costume Ticket Box ได้ที่ใน Cash Shop ในราคา 2,990 Cash Point

ผู้เล่นสามารถนำไอเท็มดังกล่าวไปใช้กับ Stylist ได้ที่พิกัดตามด้านล่าง

Stylist (Jovovich) ตำแหน่ง Prontera

Stylist (Veronica) ตำแหน่ง Alberta

Stylist (Prince Shammi) ตำแหน่ง Lighthalzen

Stylist (Lonza) ตำแหน่ง Lasagna

Stylist (Jeremy) ตำแหน่ง ltem Mall

Stylist (Maxi) ตำแหน่ง Juno

 

Rune Knight

Royal Guard

Warlock

Sorcerer

Mechanic

Geneticist

Arch Bishop

Sura

Guillotine Cross

Shadow Chaser

Ranger

Minstrel / Wanderer

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *