📢รายการอัปเดต วันที่ 27 มกราคม 2565📢

✨ Update

 • Illusion Of Moonligh (Link)
 • Edda : Arunafeltz Half Moon in the Daylight (Link)
 • Event Illusion Of Moonlight Daily Quest x2 (Link)
 • Lapine Box (Shadow Equipment ,Costume Malangdo) (Link)
 • Shadow Random Option Box (Link)
 • Holgren’s Shadow Smelting Hammer (Link)
 • Update Class Improvement (Rune Knight ,Mechanic) (Link)

✨ แก้ไข

 • เปิดใช้งาน NPC สำหรับReset Status & Reset Skill สำหรับ Class Improvement (Rune Knight ,Mechanic)
  เงื่อนไข : 
  Reset Status : มีน้ำหนักต่ำกว่า 500 และต้องถอดสัตว์ขี่ออกทั้งหมด

  Reset Skill : มีน้ำหนักต่ำกว่า 500 และต้องถอดสัตว์ขี่ออกทั้งหมด
  ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
  พิกัด /navi geffen 140/203 (สำหรับอาชีพ Knight Class)
  พิกัด /navi geffen 147/201 (สำหรับอาชีพ Blacksmith Class)
  ระยะเวลา : 27 มกราคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 3 กุมภาพันธ์ 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
 • หมดเวลาของไอเทม Lv Up Support Box
 • หมดเวลาออฟชั่น Costume Lamb Hat
 • หมดเวลาความสามารถแปลงร่างของหมวก RTC Crown Of Glory
 • หมดเวลาออฟชั่น Costume Eclipse Knit Hat
 • หมดเวลากิจกรรมเควสรายวัน
 • หมดเวลามอนสเตอร์ Spotlight

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *