เงื่อนไข

เลเวล 100+

ปาร์ตี้ ไม่กำหนด

รีเซ็ต 4.00น.

เควสก่อนหน้า : Terra Gloria (War Base Memorial)

1.เริ่มเควสด้วยการคุยกับ Julian เพื่อสร้างดันเจี้ยน /navi ein_fild04 281/337 และเข้าดันเจี้ยนจาก Striker Unit Commander ใกล้ ๆ กับเขา

2.หลังจากที่เข้ามาในดันเจี้ยนให้เราเดินไปข้าง Julian ให้คุยกับเค้าอีกครั้งแล้ว Heart Hunter จะปรากฏขึ้นมา

3.กำจัดศัตรูทั้งหมดและเดินขึ้นไปต่อยังพื้นที่ถัดไป Heart Hunter จะปรากฏขึ้นมาอีกครั้งให้กำจัดให้หมด
4.หลังจากกำจัด Heart Hunter เดินขึ้นมาผู้เล่นจะพบกับดงกับระเบิดให้ผู้เล่นคุยกับ NPC ใกล้ ๆ Julian เพื่อทำการกดสวิตช์

5.เดินไปตามเส้นทางกับดักเล่นฆ่า Heart Hunter ที่ปรากฏตัวขึ้นมา  เมื่อกำจัดครบจำนวนที่กำหนด ศัตรูทั้งหมดจะหายไป
6.หลังจากนั้นเดินมาทางขวาจะเจอกับ Julian ให้เข้าวาปข้าง ๆ เขา
7.หลังจากมายังพื้นที่สุดท้ายเราจะได้พบกับ Ebel ให้กำจัดเธอและคุยกับ Julian อีกครั้งก็จะเป็นการจบดันเจี้ยน

 

Reward 


You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *