ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

11 สิงหาคม 2564 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 25 สิงหาคม 2564 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

 

 

Gold Saint Scroll

ราคา (450 Cash)

ม้วนคัมภีร์ที่มีพลังแห่งนักบุญสถิตย์อยู่ ด้วยพลังอันศักสิทธิ์นี้จะอวยพรคุณให้มีแต่โชคดี


 

Sealed Kiel Card


 

Glasses [1]


 

Spell Circuit [1]


 

Arch Bishop Ring [1]


 

Angel Egg [1]


 

Pink Angel Hairband [1]


 

Deep Blue Angel Hairband [1]


 

Sigrun’s Wing


 

Drama Clockwork

 

 


 

Blacksmith Blessing


 

Covex Mirror Box


 

Magic Piercing Shadow Box


 

Piercing Shadow Box


 

Super Novice Shadow Shield


 

Super Novice Shadow Weapon


 

Priest Shadow Shoes


 

Priest Shadow Armor


 

Bloody Shadow Shoes


 

Chemical Shadow Shoes


 

Cranial Shadow Shield


 

Cadi Shadow Shield


 

Lapine Box (Malangdo Costume)


 

Lapine Box (Costume Enchant Stone)


 

Lapine Box (Shadow)


 

Accessory Card Album


 

Alchemist Box


 

Poison Bottle Box


 

Magnificat Scroll

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *