ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) ถึง 12 พฤษภาคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

เงื่อนไข :
NPC Illusion Of Moonlight จะต้องใส่ไอเท็มให้ครบ 4 ส่วน หมวก เสื้อ มัฟ รองเท้า (ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นไอเทมเป้าหมายทั้ง4ส่วน) // จะตั้งอยู่ที่พิกัด /navi pay_d03_i 156/45

NPC Illusion Of Vampire // จะตั้งอยู่ที่พิกัด /navi ef_d01_i 117/235

NPC Illusion Of Frozen จะต้องใส่ไอเท็มให้ครบ 3 ส่วน หมวก โล่ ผ้าคลุม (ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นไอเทมเป้าหมายทั้ง4ส่วน) // จะตั้งอยู่ที่พิกัด /navi ice_d03_i 73/222


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *