📢รายการอัปเดต วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565📢

✨ Update

  • Dungeon Illusion of Vampire (Link)
  • Event Illusion Of Vampire Daily Quest x2 (Link)
  • CARD UPDATE !! Dungeon Illusion Vampire (Link)

✨ แก้ไข

  • แก้ไขคำอธิบายไอเทม VIT Biscuit Stick
  • แก้ไขคำอธิบาย Astraea Armor

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *