ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

3 มีนาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 17 มีนาคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

Young Leaf Scroll

ราคา (450 Cash)

มีคำกล่าวที่ว่าใบอ่อนของต้นไม้นั้นก็เปรียบเสมือนเด็กแรกเกิด
พวกเขาจะสามารถเติมโตได้อีกมากและเป็นที่คาดหวังว่าจะมีอนาคตอันก้าวไกล

(คำเตือน : เมื่อเปิดใช้งานหลังวันที่ 17 มีนาคม 2565 จะไม่ได้รับ Special Young Seed Exchange)


 

Sealed Berzebub Card


 

The Spirit Of World


 

Status Shadow Item Combiner


 

Smokie Transformation Leaf [1]


 

Meowmeow Foxtail [2]


 

Isabella Carrot


 

Costume Romantic Leaf


 

Guarantee Armor 9Up


 

Guarantee Weapon 9Up


 

Magic Fishing Insect Net Shadow Armor


 

Magic Scissor Hunting Shadow Armor


 

Magic Vibration Dragon killer Shadow Armor


 

Magic Exorcist Corrupted Shadow Armor


 

Magic Executioner Holy Water Shadow Armor


 

Tempest Shadow Shield


 

Tempest Shadow Shoes


 

Blacksmith Blessing


 

Armor Card Album


 

Headgear Card Album


 

Unlimited Fly Wing 1day Box


 

[Scroll] Food Box


 

Lapine Box (Malangdo Costume)


 

Lapine Box (Shadow)


 

Lapine Box (Costume Enchant Stone)


 

Dried Yggdrasilberry


 

Unripe Fruit

 


 

[Scroll] Tyr’ Blessing


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *