ระยะเวลาโปรโมชั่น : 22 กรกฎาคม 2564 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) –  29 กรกฎาคม 2564 (05.59น.)

ขั้นตอนและวิธีการเติมเงิน : คลิกที่นี่

 

Sealed Samurai Card


 

Mob Scarf

 


 

Fallen Angel Armor

 


 

Fallen Angels Tear

 


 

Costume Digital Space

 


 

Costume Open Air Headset

 


 

Costume Cyber Income

 


 

Happy Balloon

 


 

Bandit Hood

 


 

Mechanic Shield Shadow

 


 

Mechanic Weapon Shadow

 


 

Sage Shadow Armor

 


 

Sage Shadow Shoes

 


 

Insect Shadow Weapon

 


 

Fishing Shadow Weapon

 


 

Magic Insect Shadow Weapon

 


 

Magic Fishing Shadow Weapon

 


 

Shoes Card Album

 


 

Ghostring Scroll

 


 

10Suprem Battle Pill Box

 


 

Shadow Random Option Box

 


 

Lapine Box (Shadow)

 


 

Lapine Box (Malangdo Costume)

 


 

Lapine Box (Costume Enchant Stone)

 


 

Dead Branch 25 Box

 


 

Mental Potion

 


 

Kafra Card

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *