ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

15 กรกฎาคม 2564 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 29 กรกฎาคม 2564 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

Pegasus Scroll

ราคา (450 Cash)

ม้วนคัมภีร์ที่รู้สึกได้ถึงสายลมที่รุนแรง
หากว่าคุณได้ครอบครองมันเกรงว่าจะทำให้คุณนั้นแข็งแกร่งหาใครเทียบ *0*


 

Sealed Vesper Card


 

Costume Aura of Tornado


 

Protect Feathers


 

Protect Cloth


 

Guarantee Weapon 8 UP


 

Guarantee Armor 8 UP


 

Costume Sweet Unicorn


 

Costume Angel Of Happiness


 

Genetic Shadow Weapon


 

Genetic Shadow Shield


 

Alchemist Shadow Shoes


 

Alchemist Shadow Armor


 

Teleport Shadow Weapon


 

Steal Shadow Weapon


 

Hiding Shadow Weapon


 

Reload Shadow Armor


 

Reload Shadow Shield


 

Reload Shadow Shoes


 

Divine Shadow Shoes


 

Requiem Shadow Shield


 

Holgren’s Shadow Smelting Hammer


 

Lapine Box (Malangdo Costume)


 

Lapine Box (Costume Enchant Stone)


 

Lapine Box (Shadow)


 

Unlimited Fly Wing 1 day Box


 

Dried Yggdrasilberry


 

Unripe Fruit


 

[Srcoll] Tyr’s Blessing


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *