ระยะเวลาโปรโมชั่น : 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) –  1 ธันวาคม 2564 (23.59น.)


 

(Limited) Token of Siegried (50ea)

(Limited) Token of Ziegried


 

(Limited) HE Bubble Gum Box

(Limited) HE Bubble Gum

Elemental 30 ea แบบสุ่ม (Water,Fire,Wind,Earth) ประเภทใดประเภทหนึ่ง

 

Elemental Water

Elemental Fire

Elemental Wind

Elemental Earth


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *