ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

29 กรกฎาคม 2564 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 11 สิงหาคม 2564 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

 

Gothic Scroll

ราคา (450 Cash)

ม้วนคำภีย์ที่บรรจุชุดสวมใส่ที่จะทำให้คุณเข้าไปกับแฟชั่นในสไตล์โกธิก


 

Sealed Tao Gunka Card

 


 

Costume Giant White Rabbit

 


 

Fallen Angel Wing [1]

 


 

Fallen Angel Hairband [1]

 


 

Vanargandr Helm [1]

 


 

Costume Monochrome Ribbon Hat

 


 

Costume Black Magenta Ribbon

 


 

Costume Kururinpa Tails

 


 

Guarantee Weapon 11Up

 


 

Guarantee Armor 11Up

 


 

Ghost Plunger

 


 

ผู้เล่นสามารถเจาะ Slot ให้กับไอเทมดังต่อไปนี้ โดยใช้ไอเทม Ghost Plunger

 

Sigrun’s Wing [1]

 

Angel Spirit [1]

Binoculars [1]

 

Blinker [1]

 

Alarm Mask [1]

 

Opera Phantom Mask [1]

 

Mr. Smile [1]

 

Geek Glasses [1]

 

Machoman’s Glasses [1]

 

 


 

Ninja Shadow Weapon

 


 

Ninja Shadow Shield

 


 

Dancer Shadow Shoes

 


 

Dancer Shadow Armor

 


 

Bard Shadow Shoes

 


 

Bard Shadow Armor

 


 

Vitality Shadow Pendant

 


 

Vitality Shadow Earring

 


 

Curse Lift Shadow Pendant

 


 

Curse Lift Shadow Earring

 


 

Lapine Box (Malangdo Costume)

 


 

Lapine Box (Costume Enchant Stone)

 


Lapine Box (Shadow)

 


 

10Suprem Battle Pill Box

 


 

[Srcoll] Red Booster

 


 

[Srcoll] Increase Agility Lv.10 Scroll

 


 

[Srcoll] Blessing Lv.10 Scroll

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *