📢 รายการอัปเดต วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 📢

✨ Update
วางจำหน่าย Gothic Scroll ใน Cash shop
—————
🛠️ แก้ไข
ลบ NPC รวมคลังเซิร์ฟเวอร์ Iris
ขยายระยะเวลากิจกรรม Immorial dungeon festival (AOGH,Cursed Swordman,Horror Toy Factory,Aerial Fortress)
หมดระยะเวลากิจกรรม Monster Spotlight
—————
หมายเหตุ
จัดส่งไอเทม July Spend promotion :: Costume Rainbow Wing Ears คุณสมบัติ เมื่อถูกโจมตีด้วย Damage ที่มากกว่า MHP 60% ผู้ใช้จะได้รับ Damage เพียง 60% ของ MHP ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Sarah card ได้
—————

Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *