~Jakk and Jakk’s days like Jakk~

1.จุดเริ่มต้นผู้เล่นสามารถเลือกได้ทั้งหมด 3 เมือง

Prontera พิกัด 161 97

Morocc พิกัด 170 96

Payon พิกัด 192 103

2.หากฟังบทสนทนาไปเรื่อยๆ ผู้เล่นจะถูกส่งไปยังเมือง Niflheim พิกัด /navi niflheim 177/242 (ถ้าหากกดข้าม สามารถไปเริ่มต้นที่ Niflheim ได้)

3.หลังจากนั้นให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi niflheim 187/190 เพื่อไปทำการสนทนากับ Jakk ที่อยู่บริเวณกลางลานกว้าง

4.เมื่อจบบทสทนากับ Jakk แล้ว ให้ผู้เล่นเดินทางกลับไปที่พิกัด /navi niflheim 180/242 เพื่อทำการสนทนากับ Hooroorong

Hooroorong จะร้องขอให้ผู้เล่นทำการจับ Jakk 10 ตัว และนำ Pumpkin Decoration 10 ea, White Thin Stem 20 ea กลับมา จะเสร็จสิ้นภารกิจ

5.เมื่อผู้เล่นได้ทำการ จับ Jakk 10 ตัว และได้รวมรวบไอเท็ม Pumpkin Decoration 10 ea, White Thin Stem 20 ea เรียบร้อยแล้ว

ให้ผู้เล่นเดินทางกลับไปยังพิกัด /navi niflheim 177/242 เพื่อส่งภารกิจให้กับ Hooroorong

ของรางวัล : Cookies Bat 30 ea ,Halloween Coin 1 (หากผู้เล่นทำ Daily Quest ครบ 7 รอบต่อกัน จะได้รับ Costume Jakk)

Costume Jakk


 

~Jakk and Jakk’s Cat~

1.ให้ผู้เล่นเดินทางไปสนทนากับ Jakk ที่พิกัด /navi niflheim 172/244 เพื่อทำการรับภารกิจ

เมื่อสนทนากับ Jakk จะขอร้องให้นำ White Thin Stem 1 ea กลับมาให้

2.หลังจากที่นำไอเท็ม White Thin Stem 1 ea กลับมาให้ Jakk แล้วนั้น Jakk จะร้องขอให้ตามหาเจ้าเหมียว และบอกว่า Hooroorong รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้

3.ให้ผู้เล่นเดินทางไปหา Hooroorong ที่พิกัด /navi niflheim 169/240 เพื่อทำการสนทนา

หลังจากนั้น Hooroorong จะให้ผู้เล่นเดินทางไปพบกับ Nibble ที่พิกัด /navi niflheim 43/147

4.ผู้เล่นต้องเดินทางไปยังหน้าทางเข้า Niflheim ที่พิกัด /navi niflheim 43/147 เพื่อทำการสนทนากับ Nibble

Nibble จะบอกกับผู้เล่นว่าให้ลองออกไปนอกประตู Niflheim เพื่อค้นหา

5.หลังจากนั้นให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi nif_fild02 366/247 เพื่อพบกับ Shivering Jakk

Shivering Jakk จะแจ้งกับผู้เล่นว่าเจ้าเหมียวหนีเตลิดไปสถานที่อันตราย จะต้องกลับไปแจ้งให้ Jakk รู้

6.ให้ผู้เล่นเดินทางกลับไปหา Jakk เพื่อแจ้งรายละเอียด ที่พิกัด /navi niflheim 172/244

7.หลังจากนั้น ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังเมืองทั้ง3เมืองตามพิกัด ตามลำดับ

7.1 /navi umbala 117/287 ทำการสนทนากับ Shivering Researcher

7.2 /navi morocc 154/248 ทำการสนทนากับ Shivering merchant

7.3 /navi alberta 45/239 ทำการสนทนากับ Shivering Cat Hand Merc

7.4 /navi alberta 198/50 ทำการสนทนากับ White Cat และ Pile of Sand

8.หลังจากได้รับไอเท็ม Small pile of bones มาแล้ว ให้ผู้เล่นเดินทางกลับไปหา Jakk ที่พิกัด /navi niflheim 172/244 เพื่อรายงานภารกิจ

ของรางวัล :  Red Bell Necklace ,Portable cage for Scatleton ,Halloween Coin 1

Red Bell Necklace


Portable cage for Scatleton


 

~Wind blowing from the black hill~

1.ให้ผู้เล่นทำการสนทนากับ Jakk ที่พิกัด /navi niflheim 172/244

เมื่อสนทนากับ Jakk จะบอกว่าเจ้าเหมียวดูท่าทางแปลกๆ ไป

2.หลังจากนั้นให้ผู้เล่นเดินทางไปพบกับ Great Teacher Scatleton ที่พิกัด /navi niflheim 147/199

3.ให้ผู้เล่นเดินทางไปพบ Jakk เพื่อรายงานอีกครั้ง ที่พิกัด /navi niflheim 172/244

Jakk จะบอกกับผู้เล่นว่าเจ้าแมวเหมียวอยู่ที่ Valley of Gyoll

4.ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi nif_fild02 137/227 เพื่อพบกับ Scatleton’s Bone Grave

ผู้เล่นต้องเดินทางไปหาไอเท็ม Black Fur 5 ea

5.เมื่อผู้เล่นหาไอเท็มได้ครบจำนวนแล้ว ให้เดินทางมาส่งไอเท็มกับ Scatleton’s Bone Grave อีกครั้งนึงที่พิกัด /navi nif_fild02 137/227

ผู้เล่นจะไม่สามารถสนทนากับ Scatleton ที่กำลังโมโหอยู่ได้

6.ให้ผู้เล่นเดินทางกลับไปหา Jakk ที่พิกัด /navi  niflheim 172/244

Jakk จะขอให้ผู้เล่นกลับไปหา Scatleton อีกครั้ง

7.ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi niflheim 147/199 เพื่อทำการสนทนากับ Great Teacher Scatleton

Great Teacher Scatleton บอกกล่าวให้กลับไป

8.หลังจากนั้นให้ผู้เล่นเดินทางกลับไปหา Jakk ที่พิกัด /navi  niflheim 172/244

เขาบอกว่าจะรอเจ้าเหมียวของตัวเอง และขอร้องให้ช่วยดูแลแมวที่ Valley of Gyoll

9.ให้ผู้เล่นเดินทางไปพบกับ Scatleton’s Bone Grave ที่พิกัด /navi nif_fild02 137/227

Scatleton’s Bone Grave ขอร้องให้ไปหาของกินมาให้ Delicious Fish 10 ea และ ขอร้องให้ไปหา White Thin Stem 20 ea

10.เมื่อผู้เล่นหาไอเท็มได้ครบแล้วให้ผู้เล่นเดินทางกลับไปรายงานกับ Scatleton’s Bone Grave ที่พิกัด /navi nif_fild02 137/227

ผู้เล่นจะได้รับพลังบางอย่างจาก Great Teacher Scatleton

11.หลังจากนั้นให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi niflheim 147/199 เพื่อทำการสนทนากับ Great Teacher Scatleton

Great Teacher Scatleton บอกว่ารบกวนให้ไปบอกกับ Jakk ว่าตนเองยังไม่กล้าแกร่งพอ และจากไป

12.ให้ผู้เล่นเดินทางกลับไปรายงานกับ Jakk ที่พิกัด /navi niflheim 172/244

เมื่อได้ยินเรื่องราวแล้ว จะร้องขอให้พา Jakk เข้านอน

ของรางวัล : Costume Jakk

Costume Jakk

ของรางวัล Daily Quest Yummy Meat 10, Cookies Bat 10, Halloween Coin 1

สุ่ม : Memories of Gyoll/Dark Mane/Costume Jakk

Costume Jakk


Memories of Gyoll


Dark Mane


 

~Jakk the Giant Pumpkin~

เงื่อนไข : ผู้เล่นจะต้องผ่านเควสก่อนหน้า : Jakk and Jakk’s days like Jakk

1.ให้ผู้เล่นทำการสนทนากับ Hooroorong ที่พิกัด /navi niflheim 193/235 เพื่อทำการรับภารกิจ

เมื่อสนทนากับ Hooroorong จะถูกร้องขอให้ไปจับ Elder Willow 10 ตัว

2.หลังจากที่ผู้เล่นได้ทำการ จับ Elder Willow 10 ตัว ให้ผู้เล่นกลับมารายงานกับ Hooroorong ที่พิกัด /navi niflheim 193/235 อีกครั้ง

เมื่อจับ Elder Willow และกลับไปรายงาน ผู้เล่นจะถูกร้องขอให้ไปส่งที่สถานที่จัดงาน

3.ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi niflheim 200/236 เพื่อทำการสนทนากับ Festival Guide

ถ้ามอบ Halloween Coin ให้ 1 ea จะสามารถเข้าสู่ดันเจี้ยนได้ (ผู้เล่นจำเป็นต้องสร้างปาร์ตี้)

4.ผู้เล่นสามารถเปิด Season Evt Reward ได้ด้วย Halloween Coin 4 ea 

Halloween Coin นั้น สามารถรับได้จาก Halloween Daily Quest(Jakk and Jakk’s days like Jakk, Jakk and Jakk’s Cat, Wind blowing from the black hill)

สุ่มของรางวัล : 
Costume: Witch’s Pumpkin Hat

Costume Witch’s Pumpkin Hat


 

Trans Candy Red 1 ea


Trans Candy Blue 1 ea


Trans Candy Yellow 1 ea


Trans Candy Green 1 ea


 

Pumpkin Pie 1 ea


Pumpkin Candy 1 ea


Cookies Bat 1 ea


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *